Rudy Sohier

Met “Wet Van Hool” pleit PVDA voor duurzame aanbestedingen

Op zaterdag 2 juni ’18 was er de informatieavond “Klimaat + mobiliteit = Jobs bij Van Hool?” die in de parochiezaal te Hallaar, een deelgemeente van Heist op den Berg plaatsvond.

vrijdag 22 juni 2018 16:58
Spread the love

De PVDA legt een wetsvoorstel neer in verband met het toewijzen van overheidsopdrachten bij de aankoop van bussen, treinen en trams. Aanleiding zijn de kortzichtige aanbestedingen waarbij enkel rekening wordt gehouden met de netto prijs en niet met het volledige kostenplaatje voor de samenleving. Zoals we vorig jaar moesten vaststellen bij Bombardier in Brugge. Bij de treinbouwer liepen nog overheidsopdrachten, onder andere voor de NMBS, maar toch werd de productie gedelokaliseerd en verloren 200 arbeiders hun job. De PVDA pleit voor een strikte koppeling van overheidsopdrachten aan sociale en ecologische criteria, zoals dat door twee recente Europese richtlijnen mogelijk is gemaakt. De linkse partij stelt voor dat er niet enkel gekeken wordt naar de kostprijs, maar ook naar de gevolgen voor de werkgelegenheid in België, verbonden aan de uitvoering van de overheidsopdracht.

Zaterdagavond 2 juni stelde Peter Mertens samen met Rudy Sohier het wetsvoorstel voor op een bijeenkomst georganiseerd met de werknemers van busbouwer Van Hool. We willen het sociaal drama dat zich voordeed bij Bombardier geen tweede keer meemaken. Dat risico is er jammer genoeg nog altijd. Kijken we bijvoorbeeld naar busbouwer Van Hool in Koningshooikt. We stellen daar een afbouw van meer dan duizend jobs vast op nauwelijks enkele jaren tijd. Niet toevallig werd in diezelfde periode een fabriek geopend in Macedonië. Als een openbare vervoersmaatschappij belastinggeld investeert in nieuwe bussen moet ze volgens ons rekening houden met het hele kostenplaatje, inclusief de werkgelegenheid in België, want het verlies van jobs kost de samenleving ook handenvol geld. Net zoals negatieve milieu-effecten. Door een Wet Van Hool te stemmen, leggen we die criteria wettelijk vast en voorkomen we sociale dumping.

https://www.facebook.com/BijVanHoolbouwenwebussen/

Ook ecologische criteria moeten in rekening gebracht worden. De producent die de strengste milieunormen hanteert en het minst energie verspilt, verdient de voorkeur boven andere producenten. België ondertekende het Klimaatakkoord van Parijs. Het is dan ook niet meer dan normaal om het overal consequent toe te passen. Bij de toewijzing van overheidsopdrachten is dat perfect mogelijk.

Onze Wet Van Hool promoot eigenlijk de idee van fair trade. Dit gaat in tegen de neoliberale partijen die ons free trade opleggen tegen oneerlijke voorwaarden. Enkel en alleen de winst maximaliseren telt voor de pausen van de vrije markt. Met PVDA willen we voorrang geven aan de mensen en aan het klimaat.

Uit het panelgesprek dat nadien plaatsvond kwam duidelijk naar voor dat de overheid meer moet inzetten op klimaatvriendelijk openbaar vervoer. Er kwam zeer sterk naar voor dat er moet ingezet worden op de “waterstof bus”. De voordelen van zulke alternatieve bus zijn legio. Eerst en vooral is de brandstof proper, zero uitstoot, ’t is te zeggen enkel een paar druppels water komen uit de uitlaat. En waterstof kunnen we maken door elektrische stroom door water te sturen. En dat kan bijvoorbeeld door de koppeling aan een windmolen of zonnepanelen. Dus een schone energiebron om schone brandstof te maken eigenlijk. En het voordeel tegenover de elektrische bussen is dat een waterstofbus veel lichter kan rijden, zij hoeft immers geen 4 ton aan batterijen te vervoeren, enkel haar passagiers.

Daarover was het panel het eens “Waterstofbussen zijn zuiver en kunnen perfect gebouwd worden in België. De overheid moet dringend de omslag maken van fossiel naar waterstof”. Er moet dus een investeringsplan komen dat dit mogelijk maakt.

Er waren nadien nog enkele vragen over de veiligheid van het gebruik van waterstof waarop Wiebe Eekman antwoordde dat in de Antwerpse haven en in de rest van het land heel wat waterstof gebruikt wordt als brandstof of grondstof voor de chemische of petrochemische industrie.

Er werd op deze avond ook een petitie gelanceerd om het wetsvoorstel te ondersteunen. Daar was de vraag of we er wel zouden in kunnen slagen….”net zoals wij met de Turteltaks samen met de mensen hebben gewerkt en erin slaagden doen wij door de petitie ook een beroep op jullie allemaal, want zo werkt de PVDA ‘straat, raad, straat’”.

De petitie vind je hier http://www.wetvanhool.be/

Het Wetsvoorstel vind je hier http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3102/54K3102001.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!