Bron: Facebook Refugee Party

Nieuwe Refugee Party: “Van vluchtelingen, voor vluchtelingen”

Een collectief van een vijftiental burgers stelde maandag de nieuwe Refugee Party voor. De naam is symbolisch want deze politieke beweging staat niet meteen te springen om aan verkiezingen deel te nemen, maar streeft in de eerste plaats naar dialoog met andere partijen voor een menselijker asielbeleid.

maandag 18 juni 2018 16:03
Spread the love

Onder de slogan “Vote Humanity” stelde de nieuwe politieke beweging Refugee Party zich twee dagen voor Wereldvluchtelingendag voor. Ze willen een stem geven aan alle burgers die zich niet vertegenwoordigd voelen door de huidige partijen. Initiatiefneemster Alona Lyubayeva: “Refugee Party is een platform van vluchtelingen, voor vluchtelingen en voor elke burger die snakt naar een menselijker asielbeleid.”

Een vijftiental burgers hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke verontwaardiging over het negatieve klimaat dat in onze samenleving rond vluchtelingen heerst. “Beleidsmakers en verkiezingspropaganda bestempelen vluchtelingen voortdurend als een last. Wij missen politici die voluit willen gaan voor mensenrechten”, vertelt Lyubayeva. Refugee Pary tracht een positief alternatief te zijn voor vluchtelingen omdat de huidige partijen volgens hen tekortschieten.

De burgerbeweging neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2019, maar sluit een latere partijvorming niet uit. “Voorlopig is de naam van de beweging nog symbolisch, maar we laten de vraag open”, vertelt initiatiefnemer Benoit Dhondt. “We kozen voor de naam Refugee Party omdat het onze ambitie is om een adviserende rol te hebben in de besluitvorming van politieke partijen.”

Inhoudelijk streeft de politieke beweging naar betaalbare huisvestiging, betere integratie en eerlijke toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen. Op federaal niveau benadrukt het burgerplatform de verdediging van vluchtelingenrechten en een menselijker asielbeleid.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal de Refugee Party trachten in gesprek te gaan met de andere partijen over asiel en migratie. Lyubayeva: “Burgers mogen éénmaal stemmen en moeten dan vier jaar ondergaan. Dat is niet democratisch. Partijen zouden zichzelf continu in vraag moeten stellen en daarom willen wij in dialoog met hen gaan.”

De politieke beweging hoopt zoveel mogelijk burgers te mobiliseren. Voorlopig bestaat de burgerbeweging uit de initiatiefnemers Ahamd Abu Sen, Yara Al-Adib, Abdellbaset Alheesan, Gamal Cheddad, Benoit Dhondt, Annelies D’Hulster, Sarah El Massaoudi, Amir Jafari, Hazim Kamaledin, Gracielle Kwizera, Alona Lyubayeva, Jan Nolf, Romal Noori, Ivo Shimwa en Abdalla Teia Juma Hammad.

take down
the paywall
steun ons nu!