Open brief, Nieuws, Samenleving, Politiek, België - Vrijspraak voor Bruno en Tom

Vrijheid voor het recht om actie te voeren

Op 15 juni staan Bruno Verlaeckt en Tom Devoght terecht in de rechtbank in Antwerpen. In juni 2016 blokkeerden de 2 syndicalisten samen met andere militanten enkele toegangswegen tot de haven. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangekondigde 24 urenstaking van het ABVV. Acties en blokkades maken integraal deel uit van het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting. Daarom ondersteunen wij ten volle de solidariteitsoproep voor 15 juni en roepen we elke democraat op om symbolisch mee piket te staan aan het Antwerpse Justitiepaleis.

woensdag 6 juni 2018 12:48
Spread the love

Op 15 juni staan Bruno Verlaeckt en Tom Devoght terecht in de rechtbank in Antwerpen. In juni 2016 blokkeerden de twee syndicalisten samen met andere militanten enkele toegangswegen tot de haven. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangekondigde 24 urenstaking van het ABVV. Ze voerden actie voor meer koopkracht, tegen flexibiliteit en tegen het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Het decor van de filterblokkade was de Antwerpse haven. Er gebeurde geen enkel incident. Werknemers die omwille van de openbare veiligheid in de bedrijven moesten zijn, kregen zonder problemen vrije doorgang. Dan denk je: geen vuiltje aan de lucht, vakbonders doen dat daar al dertig jaar op die manier en nooit traden politie en parket op. Maar die dag in juni 2016 was anders. Al in de vroege ochtend arresteerde de politie de voorzitter van het Antwerpse ABVV en een vakbondsmilitant. De oproerpolitie deed de rest: met de hulp van het waterkanon ‘kuiste’ ze de stakingspiketten op.

Als klap op de vuurpijl moeten beide ABVV’ers zich nu dus voor de rechtbank verantwoorden. Ze riskeren celstraffen van vijf tot tien jaar. Het openbaar ministerie baseert zich op artikel 406 van het strafwetboek, het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Dat is ronduit alarmerend. Als de rechter dit artikel toepast op protestbewegingen dreigt straks de veroordeling voor elke manifestant. Want belemmert een betoging het verkeer niet? Jazeker. Doet een actie van milieuactivisten niet hetzelfde? Precies. En daar is niets kwaadwilligs aan: het gaat om mensen die opkomen voor hun rechten.

Dit proces past in een lange reeks van feiten die onze democratische rechten eroderen. Internationale verdragen? Genegeerd. Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève? In vraag gesteld. Mensen op de vlucht? Opgejaagd op ontboste snelwegparkings. Soedanezen? Teruggestuurd naar een regime dat foltert. De tweejarige Mawda? Gedood door een politiekogel.

Ondertussen blijven militairen in stations en stadscentra bivakkeren en moeten actievoerders gedetailleerde aanvragen indienen voor het kleinste protest. Werknemers die opkomen voor sociale rechten krijgen te horen dat staken niet meer kan, want ze moeten voor een minimumdienst zorgen. We belanden in een situatie waarin niet alleen de rechten van gewone mensen worden genegeerd maar waar iedereen die protesteert aangeschoten wild is. En, zoals nu, met gevangenisstraffen wordt bedreigd.

Daarom is het tijd om aan de alarmbel te trekken. Om te laten horen dat onze democratische rechten onder vuur liggen. Om te zeggen dat de politieke keuzes die ons land in deze richting duwen, moeten gekeerd worden. Om te onderstrepen dat het net de rol van vakbonden is om neoliberale besparingen tegen te houden.

Daarom ondersteunen wij ten volle de solidariteitsoproep voor 15 juni en roepen we elke democraat op om symbolisch mee piket te staan aan het Antwerpse Justitiepaleis. Acties en blokkades maken integraal deel uit van het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting. We rekenen er op dat beide syndicalisten, samen met het recht op actie, vrijgesproken worden.

 

Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Marijke Pinoy (actrice), Ico Maly (docent Tilburg University), Rachida Lamrabet (juriste en schrijfster), Filip Dorssemont (professor UCL), Annabelle Van Nieuwenhuyse (presentatrice), Paul Goossens (journalist), Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede vzw), Jonas Geirnaert (televisiemaker), Marc Van Ranst (professor KU Leuven), Mohamed El Khalfioui (politicoloog), Marc Rigaux (emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen), Chokri Ben Chikha (theatermaker), Jan Blommaert (hoogleraar sociolinguistiek), Wouter Hillaert (cultuurjournalist), Thomas Blommaert (uitgever EPO), Alain Platel (regisseur bij les ballets C de la B), Ciska Hoet (Rosavzw), Bieke Purnelle (Rosavzw), Nick Meynen (auteur), Lebuïn D’Haese (kunstenaar – Hart boven Hard), Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen), Koen Aerts (historicus UGent),  Lieven De Cauter (cultuurfilosoof), Paul Verrept (auteur), Aviel Verbruggen (emeritus hoogleraar UA), Charles Ducal (dichter), Ben Caudron (socioloog), Fikry El Azzouzi (schrijver), Jan Vromman (kunstenaar), Johan De Vos (auteur), Alona Lyubayeva (ex-Vlaams diversiteitsambtenaar), Lode Vanoost – Keltoum Belorf – Thomas Decreus (DeWereldMorgen), Ludo De Witte (auteur), Sarah Scheepers (Coördinator ella vzw),  Antoon Van den Braembussche (filosoof, kunstcriticus, essayist en dichter), Lucas Catherine (auteur), Myriam Van Imschoot (performancekunstenaar), Karim Zahidi (filosoof, UAntwerpen), Johan Grimonprez (kunstenaar)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!