Bron: Flickr
Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België - De Algemene Centrale-ABVV, BBTK

ABVV social profit keurt ontwerp VIA 5 goed

Het ABVV social profit heeft vandaag het VIA 5 ontwerpakkoord goedgekeurd. De koopkracht stijgt, er komen jobs bij en er wordt werk gemaakt van een aantal kwaliteitsmaatregelen zoals een betere arbeidsorganisatie. Een belangrijke stap vooruit voor de 220.000 betrokken werknemers. Toch zijn niet alle problemen van de baan. Zo vragen we een grotere inspanning van de Vlaamse overheid om de jobs in de sector effectief ingevuld te krijgen.

dinsdag 5 juni 2018 17:18
Spread the love

Het sociaal voorakkoord, de VIA 5, geldt voor de periode 2018-2020 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen. 

Meer koopkracht

Vanaf 2020 krijgen de werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg een volledige 13de maand. De vergoeding voor flexibel en onregelmatig werken, wordt opgetrokken. In de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen zullen vanaf 1 oktober 2019 meer evenwichtige loonschalen geïmplementeerd worden. Ook de 2de pensioenpijler zal versterkt worden.

Uitbreidingsbeleid: 8000 jobs extra

Het is geen geheim dat de social profit met een zwaar personeelstekort kampt. Om daaraan tegemoet te komen, zullen er middelen voor 8000 jobs bijkomen. 605 voltijdse jobs in de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk. 525 voltijdse jobs in de ouderenzorg en 7000 voltijdse jobs in de zorg, welzijn en cultuur door een uitbreiding van het aanbod.

Kwaliteitsmaatregelen

Stabielere arbeidsovereenkomsten, voorzienbare uurroosters, betere arbeidsorganisatie en vakantieregelingen moeten de kwaliteit van het werk (en dus ook de zorgverlening) verbeteren. Elke organisatie zal een beleid moeten ontwikkelen om burn-out te voorkomen en agressie te bestrijden. In het sociaal overleg zal ook plaats zijn voor het jaarlijks vormingsplan van werknemers.

Extra middelen zijn goed, ingevulde jobs zijn beter

De maatregelen in dit akkoord zijn een belangrijke stap vooruit voor de werknemers uit de sector. Maar het ABVV social profit vraagt nog steeds een grotere inspanning van de Vlaamse overheid om de jobs in de sector ook effectief ingevuld te krijgen. Het aantal pensioneringen overtreft de instroom van nieuwe werknemers, terwijl de zorgbehoefte alleen maar groeit. We vragen dat de Vlaamse overheid de aandacht niet laat verslappen en dit akkoord aangrijpt om werk te maken van een duurzame oplossing. Alleen zo kan de werkdruk dalen en er een kwalitatieve zorg gegarandeerd worden.

take down
the paywall
steun ons nu!