Bron: Wikimedia Commons
Aankondiging, Nieuws, Europa, Economie, België - ACV-Transcom

ACV-Transcom informeert buitenlandse vrachtwagenchauffeurs over hun rechten

In de week van 28 mei tot en met 1 juni brengen de militanten van ACV-Transcom een bezoek aan de vele buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die verblijven op de parkings aan verschillende autostrades in Vlaanderen. Met informatiefolders in het Engels, Pools, Bulgaars en Roemeens wil de vakbond van transportsectoren hen informeren over hun rechten op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden en hen wijzen op de bijstand die ze kunnen krijgen.

vrijdag 25 mei 2018 18:29
Spread the love

Tegelijkertijd is het een nieuwe oproep aan de Belgische en Europese politici om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken en het Europees mobiliteitspakket grondig bij te sturen.  Op dinsdag 29 mei is er een internationale manifestatie in Straatsburg.  

De campagneweek van ACV-Transcom richt zich naar de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die voor Belgische transportfirma’s – vaak ook met een postbusfirma’s in het buitenland – rijden. Het gaat voornamelijk om Polen, Roemenen, Litouwen, Esten en Bulgaren. In de verschillende Vlaamse provincies zal elke dag een andere parking worden bezocht. In Antwerpen gaat men de folders uitdelen in de bedrijven.

ACV-Transcom wil de chauffeurs persoonlijk aanspreken en hen wijzen op hun rechten. Krijgen ze een correct loon uitbetaald? Op welke vergoedingen hebben ze recht? Welke loon- en arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing? Krijgen ze een correcte regeling bij ziekte of ontslag? “Uiteraard is het in het belang van de chauffeurs zelf dat ze hun rechten kennen en weten dat ze bij ons terecht kunnen als ze problemen of vragen hebben. Maar het is ook in het belang van de Belgische chauffeurs, want pas wanneer ook de buitenlandse chauffeurs hun rechten opeisen, kan er een gelijk speelveld komen voor alle werknemers”, aldus Jan Sannen, sectorverantwoordelijke vervoer en logistiek. 

Strijd tegen sociale dumping

Met de campagne wil ACV-Transcom ook opnieuw een signaal geven aan de politici. Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe Debacker voerde de afgelopen twee jaar met succes de controles op. Maar het gaat te traag! Van de beloofde extra controleurs zijn op vandaag nog maar de helft affectief in dienst!

Ook binnen Europa wordt gewerkt aan een ‘mobiliteitspakket’, een resem aanpassingen van bestaande regels en nieuwe maatregelen met de bedoeling een einde te maken aan de sociale dumping en oneerlijke concurrentie en zo de transportsector eerlijker te maken.

Maar nu de voorstellen op tafel liggen, ziet ACV-Transcom niet veel verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs. Zo zijn onder meer de voorgestelde aanpassingen aan rij- en rusttijden van chauffeurs veeleer een bedreiging voor een goede en sociale werkomgeving en voor de veiligheid van beroepschauffeurs en andere weggebruikers. Ook zijn er onvoldoende maatregelen om het illegaal opzetten van postbusbedrijven, nog steeds de ergste vorm van sociale dumping en oneerlijke concurrentie, aan te pakken.

Daarom is er op dinsdag 29 mei ook een internationale demonstratie gepland in Straatsburg naar aanleiding van de plenaire vergadering van het Europees Parlement. De Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) zal samen met transportvakbonden uit heel Europa vragen dat Europa de strijd tegen de sociale dumping eindelijk écht serieus neemt en ervoor zorgt dat alle chauffeurs in Europa kunnen genieten van dezelfde rechten. Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’, moet ook voor de transportsector gelden.

take down
the paywall
steun ons nu!