Nieuws, Economie, Politiek, België -

Zware beroepen: druk van vakbonden zorgt voor tweespalt binnen regering

Na een woelige periode met een staking, betogingen en lange onderhandelingen zou er nu toch een oplossing in de maak zijn voor de kwestie van de zware beroepen. De sleutel ligt nu bij de regeringspartijen. Open Vld en N-VA stribbelen tegen en zouden het nog wankele en complexe bouwsel wel eens kunnen opblazen.

donderdag 24 mei 2018 16:38
Spread the love

Het akkoord gaat over de zware beroepen in de openbare diensten. Wat daar afgesproken werd, zal wel een invloed hebben op de onderhandelingen in de privésector (al was het maar omdat daar veel gelijkaardige beroepen zijn, denk maar aan de zorgsector). Maar die onderhandelingen zijn nog lang niet afgerond.

Gisteren was er een cruciale vergadering van het comité A. Dat is het officiële overlegorgaan van de openbare diensten. Op tafel lag het voorontwerp van wet dat de basis moet vormen voor de erkenning van zware beroepen in de openbare sector. Wie een zwaar beroep heeft, zou vroeger op pensioen kunnen dan 67.

De minister van Pensioenen Bacquelaine toonde zich bereid om een aantal wijzigingen aan te brengen in de tekst. Wijzigingen waar de vakbonden al lang op aandrongen. Zo zullen ook de contractuele werknemers van dezelfde regeling kunnen genieten als de statutaire ambtenaren.

Ook de periodes waarin niet gewerkt werd zoals ziekteverlof of zwangerschapsverlof zouden meetellen in de berekening. Het bijgewerkte ontwerp voorziet ook overgangsperiodes.

‘Geen syndicaal paradijs’

“Deze wijzigingen bieden een antwoord op de vele vragen van de ACOD, waaraan we uiting hebben gegeven in onze voorbije vakbondsacties”, klinkt het bij de socialistische vakbond. “Wat we nu hebben bereikt, is een overlegde oplossing, een compromis. Het is niet het syndicale paradijs. Maar zonder deze regeling is er niets”, stelt de christelijke vakbond ACV-Openbare Diensten.

Die laatste vakbond publiceerde ook de fameuze lijst met zware beroepen. Het document werd opgesteld door het kabinet van minister Bacquelaine. De socialistische vakbond tastte even in het duister over die lijst. Sinds hun staking in februari werden zij door de minister genegeerd die alleen nog wou onderhandelen met de christelijke en liberale vakbonden.

Over die lijst zegt het ACV: “Eén van onze eerste eisen was dat we wilden werken met beroepsgroepen en niet met individueel te nemen beslissingen. Dat hebben we kunnen realiseren. Natuurlijk hadden we de lijst nog willen aanvullen met andere beroepsgroepen. Maar niet al onze voorstellen werden door de minister van pensioenen aanvaard. Toch kunnen we zeggen dat we tot het maximum zijn gegaan. Dat betekent dat sommige groepen die vandaag een voordelige tantième krijgen, denk aan magistraten, niet op de lijst staan. Maar ook dat mensen met een beroep zonder tantième, zoals vuilnisophalers, wel op de lijst staan.”

In de lijst staan een aantal beroepen waar lang onduidelijkheid over was en die voor veel animo op de betogingen zorgden: de leerkrachten en het verzorgend personeel bijvoorbeeld. Alle jobs voor de klas, van het kleuteronderwijs tot het middelbaar en buitengewoon onderwijs worden erkend als zwaar beroep.

De zware beroepen krijgen ook graden mee. Dat is dan weer gebaseerd op de vier criteria die uit eerder overleg kwamen: fysiek belastend werk, belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale of emotionele belasting. De eerste drie criteria tellen op zichzelf. Het vierde criterium telt enkel mee als er nog een ander criterium geldt.

Naarmate een werknemer last heeft van één van die criteria worden de gewerkte jaren vermenigvuldigd met factor 1,05 of 1,10 of 1,15. Wie bijvoorbeeld 10 jaar werkt in een beroep dat onder drie criteria valt, kan 18 maanden vroeger op pensioen (10 x 1,15).

Voor je 60ste op pensioen gaan, wordt definitief onmogelijk gemaakt. Wie aan de slag blijft na het tijdstip dat vervroegd pensioen mogelijk is, zou wel een hoger pensioenbedrag krijgen.

N-VA en Open Vld stribbelen tegen

Jan Spooren van N-VA schoot vanochtend al gaten in het akkoord. “Dat er een voorakkoord is over een lijst verwondert ons. Want daar is binnen de regering nooit over gesproken. Dat u dat doet is uiteraard uw job, maar om dan te verklaren dat er een akkoord is, is voorbarig”, klonk het tegenover de minister van Pensioenen.

Ook Van Quickenborne (Open Vld) haalde fors uit: “Het dictaat van het syndicaat gaat blijkbaar over het primaat van de politiek.”

ACV-Openbare Diensten stuurde al een waarschuwing richting regering: “ACV-onderhandelaar Luc Hamelinck waarschuwt dat er niet meer gemorreld kan worden aan wat de bonden gisteren hebben afgeklopt met Bacquelaine. ‘De beide vakbonden hebben met de minister van Pensioenen een lijst uitgewerkt van de situaties die als zwaar beroep zullen worden erkend. Die lijst moet nog worden bekrachtigd door de voltallige regering, maar de vakbonden zullen niet aanvaarden dat er op wordt afgedongen. Zo niet vervalt voor hen het compromis.”

Vorige week werd in bepaalde media en in politieke hoek wat lacherig gedaan over de pensioenbetoging, maar de hele heisa rond het akkoord bewijst wel dat de druk van de vakbonden effect heeft. De staking en de betogingen hebben minister Bacquelaine in een hoek geduwd, waarin hij verplicht werd toegevingen te doen. Nu nog zien of hij kan weerstaan aan de druk van N-VA en Open Vld.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!