Bron: Flickr
Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België - Christelijke Onderwijscentrale

Samen met Crevits op de juiste barricaden?

Minister Crevits verklaarde in de uitzending van Gert Late Night op dinsdag 15 mei 2018 dat het niet redelijk zou zijn te stellen dat elke leraar een zwaar beroep heeft. Na eerst enkele verbaasde reacties van onze leden kwamen nadien de verontwaardigde. En terecht. COC is het met de visie van minister Crevits in ieder geval niet eens. Voor COC worden daarmee grenzen overschreden.

vrijdag 18 mei 2018 22:30
Spread the love

Die uitspraak zet immers niet alleen onderwijsmensen tegen elkaar op, ze betekent ook dat je ermee akkoord gaat dat de onderwijspersoneelsleden het later met een kleiner pensioen zullen moeten doen. De pensioenminister koppelt het ene dossier immers aan het andere.

Laat één ding duidelijk zijn. Voor COC hebben alle personeelsleden in het onderwijs recht op een goed pensioen en op een haalbare pensioendatum. Van het onderwijspersoneel werd de laatste jaren al te veel gevraagd: de uitstapregeling werd – behalve voor het kleuteronderwijs – afgeschaft, de pensioendatum werd verlaat en de diplomabonificatie is verdwenen. Het moet nu ophouden. We herinneren hierbij ook nog eens aan de uitspraak van de minister-president van de Vlaamse Regering dat niemand die werkt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, pensioenverlies mag lijden.

De pensioenhervormingen van de federale regering mogen voor COC niet tot gevolg hebben dat onderwijsmensen opnieuw langer moeten werken voor een lager pensioen. Er is geen enkele reden denkbaar waarom zij opnieuw zouden moeten inboeten op hun pensioenen. 10.000 mensen uit onderwijs hebben dat woensdag jl. tijdens de grote pensioenbetoging samen met 50.000 anderen nog eens duidelijk gemaakt. Langer werken met als beloning een lager pensioen, dat is onaanvaardbaar. Ook voor COC.

Ook al schoot de uitspraak van minister Crevits bij vele van onze leden in het verkeerde keelgat, toch hopen wij dat zij samen met ons op de barricaden wil gaan staan voor onze pensioenen. Niet om te eisen dat bepaalde groepen van leraren als beoefenaars van een zwaar beroep zouden worden erkend, maar om te eisen dat in heel de discussie over de zware beroepen de leraren hiervan niet de kostprijs moeten betalen. COC verwacht immers van haar voogdijminister dat zij het opneemt voor het hele onderwijs. Wanneer het nodig zal zijn om barricaden op te werpen, zullen we voor haar een plaats op de eerste rij voorzien.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!