Bron: LBC-NVK
Verslag, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Pensioenbeleid: “Bacquelaine, je bakt er werkelijk niks van!”

Niet minder dan 70.000 gewone mensen en hun vakbonden betoogden op 16 mei 2018 waardig, overtuigd én enthousiast in de straten van Brussel. Hun boodschap aan de liberale pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) was niet mis te verstaan: "Bacquelaine, je bakt er niks van!". Massaal gaven de manifestanten te kennen dat ze een dikke nul geven aan het bedenkelijke 'pensioenbeleid' van de regering-Michel.

vrijdag 18 mei 2018 15:34
Spread the love

“Wij willen geen pensioen op 67 jaar, we willen af van de miseriepensioentjes waarmee sommigen het nog altijd moeten stellen en we willen een fatsoenlijke oude dag voor iedereen”, zo luidde de boodschap kort samengevat.

Het ACV was in groten getale en prominent aanwezig op de nationale pensioenactie in Brussel. De LBC-NVK en haar zustercentrale CNE tekenden voor een solide en bruisende delegatie, die zeker niet onopgemerkt deelnam aan de manifestatie. De sfeer zat er stevig in bij de vele LBC-NVK’ers en CNE’ers. Ook zij maakten samen een vuist voor een andere, betere, sociale pensioenpolitiek. “Wat de regering ook moge beweren, wij geven ons niet gewonnen en zetten de strijd voor correcte wettelijke pensioenen en voor het pensioen op 65 voort”, was de teneur.

Voor de werknemersorganisaties is het idee van een ‘puntensysteem’ voor het pensioen compleet onverteerbaar. Werknemers moeten niet minder maar juist méér zekerheid krijgen over het pensioen dat ze later hopen te ontvangen. “Het pensioen mag geen loterij zijn, en dat is wat deze regering er wil van maken”, zegt de LBC-NVK onomwonden. Met zo’n keuze kan de vakbond onmogelijk akkoord gaan. Een loterij is niet in het belang van de werknemers.

Zet die plaat af!

De vakbond zegt foert tegen het afgezaagde deuntje dat ‘onze pensioenen onbetaalbaar worden’. “Regering, zet nu eindelijk die plaat af!”. Het is hoog tijd dat de afbraak van onze pensioenen stopt. De overheid moet alle werknemers een waardig pensioen garanderen. Iedereen heeft recht op een pensioen dat betrouwbaar, voorspelbaar, solidair en correct gefinancierd is. Het is absoluut noodzakelijk om ons pensioenstelsel te verbeteren, in het belang van de gepensioneerden van nu en later! Jammer genoeg valt op dat gebied weinig te verwachten van de regering-Michel, die zich laat leiden en verblinden door neoliberale dogma’s en clichés en die niets liever doet dan te besparen op onze sociale zekerheid.

De vakbond eist een wettelijk pensioen op 65 jaar en een sterk wettelijk pensioen voor een waardige oude dag. In de privé-sector moet het wettelijk pensioen geleidelijk worden opgetrokken naar het niveau van de openbare sector. Er moet rekening worden gehouden met de zwaarte van het werk. De minimumpensioenen moeten worden verhoogd om te voorkomen dat gepensioneerden in de armoede belanden. Bij de berekening van het pensioen moet worden rekening gehouden met gelijkgestelde periodes: werknemers worden soms werkloos, onderbreken hun loopbaan, nemen een thematisch verlof op enzovoort. Het gaat niet op om hen daarvoor te straffen in hun pensioen.

Bij de LBC-NVK en CNE loopt de actie ‘Win Your Pension‘. In het kader van die actie zeggen we duidelijk dat de regering kan ophoepelen met haar ‘pensioen met punten’ en dat we voorstander zijn van een minimaal netto pensioen van 1.500 euro, wat nog altijd geen vetpot is om van te leven. Zeker niet in vergelijking met de pensioenen die ministers en parlementairen voor zichzelf reserveren! Laat ouderen van hun pensioen genieten en maak jobs vrij voor jongeren.

Pensioenexpert Kim De Witte (KU Leuven) onderzocht wat werknemers na 40 jaar werken aan pensioen krijgen. Hij vergeleek België met de buurlanden. Alleen in Duitsland zijn gepensioneerden nog slechter af. “In alle andere buurlanden hebben ze zo’n 40 procent meer pensioen”, aldus De Witte.

Regering reageert hautain 

De huidige regering zou haar kwalijke reputatie niet verdienen als ze niet hautain zou reageren op de aanzwellende kritiek op haar ‘pensioenpolitiek’. Naar aloude gewoonte blinkt vooral regeringspartij N-VA uit door haar scherpe reactie. “Net als de klimaatverandering is de pensioenhervorming onafwendbaar”, orakelt deze partij, die zelden opvalt door werknemersvriendelijke standpunten. De N-VA ‘begrijpt de betoging niet’. “Het overleg over de zware beroepen moet nog beginnen. Wie aan dat overleg begint met een staking, is niet goed bezig.” Vreemde uitspraken voor een partij uit een regering die geregeld het sociaal overleg aan haar laars lapt en blind en doof is voor wat een groot deel van de Belgen wil en vraagt.

Een geweldige opsteker is dat de kritiek op de krakkemikkige pensioenpolitiek wordt onderschreven door wetenschappers uit heel ons land. “Wij vrezen dat deze regering het puntensysteem zal gebruiken om jongeren steeds langer te doen werken voor minder pensioen”, zeggen tien academici uit het noorden en het zuiden van het land.”

We citeren uit een recente opiniebijdrage van deze wetenschappers: “Het puntenpensioen werd ontwikkeld door de Commissie Pensioenhervorming en wordt vandaag gepromoot door de Academische Pensioenraad. De beide organen zijn in het leven geroepen door de ministers van Pensioenen, respectievelijk van Open Vld en MR. Hun expliciete opdracht was en is: een pensioenhervorming op stapel zetten die de budgettaire kost van de pensioenen in de toekomst afremt.”

Punten = lagere pensioenen

“In landen die zo’n puntensysteem hebben ingevoerd, kan men nu reeds de effecten van dergelijke ‘automatismen’ evalueren. In Duitsland voerde de roodgroene coalitie van kanselier Schröder in 2002 het puntensysteem in. Vijftien jaar later stellen we vast dat deze hervorming is uitgedraaid op een aanzienlijke daling van de pensioenen, al is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen.”

“In ons land, waar een vermogenskadaster nog altijd ontbreekt, zou een efficiënte bestrijding van belastingfraude de sociale zekerheid een stevige duw in de rug kunnen geven. De wens die de Commissie Pensioenhervorming uitdrukt voor een bijkomende financiering voor de pensioenen, bijvoorbeeld op basis van vermogen, wordt nergens in haar rapport als denkpiste uitgewerkt.” In een voorzichtige raming stelt econoom Paul De Grauwe dat een progressieve vermogensbelasting die slechts zou ingaan voor het aandeel van het vermogen boven de 1 miljoen euro, op basis van de geschatte vermogens in 2014, jaarlijks ongeveer 11 miljard euro zou opbrengen. “Dat is bijna 3 procent van het bnp, het bedrag dat we volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing net nodig hebben voor de pensioenen.”

Met andere woorden: de pensioenhervorming in haar huidige vorm is helemààl niet onafwendbaar. Elke regering, ook de huidige, kan perfect andere keuzes maken en andere klemtonen leggen en zo werk maken van een pensioenpolitiek die wél de goedkeuring van de bevolking geniet. Als deze regering die andere keuzes niet wil maken, is het aan een andere en veel socialere coalitie om wél te luisteren naar de verzuchtingen van de Belgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!