Bron: Velodossier Brussels
Nieuws, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Velodossiers Brussels

Fietscollectief klaar om naar strafrechter te stappen tegen lokale politici

"Burgemeesters en schepenen zijn door hun nalatigheid of onzorgvuldigheid strafrechtelijk verantwoordelijk voor ernstige fietsongevallen in hun gemeente. Als ze niet tijdig iets ondernemen, kunnen ze in het strafregister terecht te komen. Er zijn precedenten en verschuilen achter beloftes is niet langer genoeg". Tot deze en andere conclusies kwam fietscollectief Velodossier na een jarenlang juridisch onderzoek waarmee ze wilden te weten komen of het mogelijk is om het recht op een (veilig) fietspad wettelijk afdwingbaar maken.

vrijdag 18 mei 2018 16:22
Spread the love

Dat juridisch onderzoek is nu afgelopen en Velodossier roept een laatste keer op om de komende maanden blijvend aangifte te doen van ongevallen of gevaarlijke situaties. “Ons huiswerk is gemaakt. We geven fietsers belangrijke munitie om mee naar de rechter te stappen“, klinkt het. 

Samen met een juridisch adviseur wordt na de zomer bekeken of er met een stevige case naar de strafrechter wordt gestapt om een schepen of burgemeester te vervolgen voor “onopzettelijke slagen en verwondingen” of zelfs “onopzettelijke doding”. 

Vluchten kan niet meer

“Alle lokale politici moeten zich nu geviseerd voelen. Een lokale mandataris heeft inderdaad een omvangrijk en uitlopend takenpakket. Hij of zij kan niet op de hoogte zijn van elke put in het wegdek. Toch zal dit excuus voor de Brusselse politici weinig soelaas brengen in een rechtszaal. Zij kunnen zich immers niet langer achter onwetendheid verschuilen”, aldus Velodossier. 

Velodossier?

Sinds februari 2015 brengt het fietscollectief Velodossier samen met honderden fietsers de onveilige fietssituaties van Brussel in kaart. Ondertussen werden er ruim 300 getuigenissen verzameld op www.velodossier.be.

Velodossier = een groep Brusselse fietsers die eind 2014 een crowdfunding-project (‘Geef jezelf een fietspad cadeau’) opzette om juridisch onderzoek te financieren. Met 220 mensen werd toen een bedrag van 7.700 euro verzameld. Een deel van dit geld ging naar de creatie van een website, en er werd een een GoPro-camera mee gekocht om getuigenissen mee te registeren. Heel wat getuigenissen kregen al een direct gevolg, maar het globale probleem van een gebrekkig fietsbeleid blijft. Dit juridisch werkstuk is het beloofde sluitstuk van dit crowdfunding-traject. 

take down
the paywall
steun ons nu!