Bron: PxHere
Opinie, Economie, Politiek, België - Geert Messiaen, Landsbond van Liberale Mutualiteit

De vergrijzing: game changer in ons zorgsysteem

Dat verpleegkundigen de alarmbel luiden over de massale tol die hun job eist op hun gezondheid, hoeft niet te verwonderen. Ons zorgsysteem is niet opgewassen tegen de tsunami van de vergrijzing.

vrijdag 18 mei 2018 23:06
Spread the love

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wijst de vergrijzing en bijgevolg het stijgend aantal chronisch zieken aan als belangrijkste oorzaak van de steeds hogere werkdruk voor verpleegkundigen. Daar heeft ze gelijk in, maar die vaststelling is niet nieuw.

Ik verwijs naar mijn opiniestuk van 29 november 2017, getiteld Wij zijn niet klaar om de vergrijzing op te vangen, waarin ik de penibele omstandigheden van onze woonzorgcentra aankaartte. Daarin stelde ik het volgende.

“Door de toename van het aantal ouderen kampen heel wat residentiële instellingen met een capaciteitsprobleem. Daarbij komt dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen – een trend die wij overigens ten volle ondersteunen – maar eerst de overstap naar het woonzorgcentrum maken wanneer het echt niet meer anders kan. Daardoor krijgen de instellingen te maken met veel zwaardere zorgnoden dan enkele decennia geleden.”

Minister De Block erkent het probleem, maar schuift een deel van de verantwoordelijkheid door naar de sector zelf. Vanuit de overheid werden al tal van maatregelen genomen, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Het punt is dat de problemen bij verpleegkundigen een symptoom zijn van een groter deficit in ons gezondheidsbeleid. Het hoofd bieden aan de vergrijzing vergt meer dan een begrotingsoefening hier en een sensibilisering daar. Ons gezondheidsbeleid heeft dringend een ouderenbeleid met een coherente visie nodig op de game changer die vergrijzing heet. Zo niet zullen de pijnpunten zich blijven opstapelen.

 

Geert Messiaen is secretaris-generaal bij Landsbond van Liberale Mutualiteiten

take down
the paywall
steun ons nu!