Morgen beslist regering: tot 10 procent minder uitkering voor langdurig zieken die niet hard genoeg hun best doen

Vrijdag buigt de ministerraad zich over een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om langdurig zieken financieel te straffen. Wie niet genoeg inspanningen levert om aangepast werk te vinden, zou 10 procent minder uitkering krijgen.

donderdag 17 mei 2018 18:22
Spread the love

De almaar groeiende groep van langdurig zieken – ondertussen bijna 400.000 – is al langer een doorn in het oog van de regering-Michel die op zoek is naar besparingen om het gat in de begroting te dichten.

Vrijdag ligt op de ministerraad een wetsontwerp van minister van Gezondheid Maggie De Block op tafel. Het voorstel is niet mals voor langdurig zieken die niet hard genoeg hun best doen om terug aan het werk te gaan.

Wie om één of andere reden haar of zijn administratieve verplichtingen niet nakomt, zou 5 procent minder uitkering krijgen. Voor langdurig zieken die afwezig blijven op een gesprek over het re-integratietraject kan de financiële sanctie zelfs oplopen tot 10 procent.

Een langdurig zieke krijgt als gezinshoofd tijdens het eerste jaar ziekte een uitkering die maar 60 procent van het vroegere brutoloon bedraagt. Daar nog eens 10 procent van verliezen is een serieuze aderlating.

De regering schermt met het argument dat werkgevers ook geresponsabiliseerd worden. Maar het voorstel laat meteen de onevenwichtige aanpak van de regering-Michel zien.

Werkgevers die te weinig doen om de werkomgeving aan te passen of een ander takenpakket aan te bieden aan zieke werknemers, riskeren een sanctie van 800 euro. Bovendien geldt die sanctie enkel voor grotere ondernemingen en is de procedure om tot een sanctie te komen veel omslachtiger dan bij werknemers.

De Christelijke Mutualiteiten wijzen het wetsontwerp af. Re-integratie kan alleen maar werken op basis van vrijwilligheid”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. De CM noemt de sancties stigmatiserend. “Alsof elke langdurig zieke een profiteur is die er vooral op uit is om zijn arts, werkgever of ziekenfonds om de tuin te leiden om op die manier een ziekte-uitkering op te strijken. Van een dergelijke stigmatisering is nog nooit iemand beter geworden”, aldus Luc Van Gorp.

Van Gorp wijst er ook op dat de maatregel niets verandert aan de grond van het probleem. “In plaats van met sancties te dreigen, zouden we ons beter afvragen hoe het komt dat zoveel mensen langdurig ziek zijn. Inspanningen om te voorkomen dat mensen uitvallen, zijn zoveel effectiever dan overdreven strenge maatregelen achteraf.”

Progress Lawyers Network, een collectief van progressieve advocaten organiseerde net vandaag een colloquium over de kwestie van zieke werknemers. De grote meerderheid van de aanwezigen besloot om te reageren tegen het geplande wetsontwerp.

“In plaats van de gezondheid van de werknemer voorop te stellen en al het mogelijke te doen om een re-integratie te verwezenlijken en werkelijk aangepast werk mogelijk te maken, wordt de werknemer financieel gestraft wanneer hij zelf niet voldoende initiatief zou nemen voor de re-integratie. Deze sanctie staat trouwens in schril contrast met de sanctie voor de werkgever die de re-integratie weigert”, klonk het in een motie.

De deelnemers van het colloquium wezen er ook nog op dat “de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid voor een groot deel voortkomen uit een arbeidsorganisatie, die het werk steeds intenser maakt en leidt tot een toename van bepaalde fysieke en psychosociale aandoeningen”.

take down
the paywall
steun ons nu!