Foto: Tim Dirven, Greenpeace
Verslag, Nieuws, Milieu, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Greenpeace installeert zonnepanelen op het dak van het Europees Parlement

Actievoerders van Greenpeace hebben vanochtend zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het Europees Parlement. Dat deden ze op de dag waarop de EU-onderhandelingen over hernieuwbare energie in een cruciale fase treden. Voorbijgangers worden getrakteerd op een ijsje dat is gemaakt met de stroom die de zonnepanelen opwekken.

donderdag 17 mei 2018 22:48
Spread the love

In het Parlement vindt de voorlaatste onderhandelingsronde plaats over de Renewable Energy Directive van de EU. Deze onderhandelingen bepalen hoeveel hernieuwbare energie er tegen 2030 geproduceerd moet worden in Europa. Daarnaast zijn het cruciale onderhandelingen voor de mate waarin Europeanen zelf elektriciteit kunnen genereren, consumeren, delen en verkopen.

De 20 activisten en klimmers uit 5 landen plaatsten ook een gigantische zon voor het parlement en een spandoek met de boodschap ‘Our sun. Our power. Our future.’ Het spandoek en de zon zijn bedekt met honderden selfies van mensen uit heel Europa, die de EU oproepen om een vlotte overstap mogelijk te maken van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie.

De activisten gebruiken de stroom van de zonnepanelen om veganistische ijsjes te maken en uit te delen aan voorbijgangers. Op hetzelfde moment installeren activisten in Spanje zonnepanelen op het dak van het Ministerie van Economie in Madrid. Ze eisen dat de Spaanse regering stopt met het bestraffen van mensen die hun eigen energie produceren.

Greenpeace EU energiebeleidsadviseur Ansgar Kiene: “Zon en wind zijn van iedereen, maar onze overheden ontmoedigen mensen om zonnepanelen op hun dak te zetten of om toe te treden tot coöperatieve windmolenparken. Intussen steunen ze wel kool-, gas- en kernenergiecentrales, waardoor ze de zakken vullen van enkele gigantische stroombedrijven. Het Europees Parlement moet vasthouden aan zijn doel om te strijden voor een veiligere, gezondere en democratischere toekomst. De tijd van de energiemonopolies is voorbij, de tijd voor energiedemocratie is aangebroken.”

Het Europees Parlement moet het recht verdedigen van particulieren, coöperatieven en steden om hun eigen hernieuwbare energie op te wekken en te verkopen zonder heffingen of buitensporige rompslomp. Daarvoor zal het parlement de strijd moeten aangaan met de lidstaten, vertegenwoordigd door het Bulgaarse voorzitterschap.

Het Parlement wil bijvoorbeeld dat er een einde komt aan maatregelen zoals de Spaanse ‘zonnetaks’, die hoge heffingen oplegt aan mensen die zonnepanelen op hun dak hebben en die elektriciteit gebruiken in hun eigen huis. Ook wil het Parlement dat de lidstaten maatregelen afschaffen die het inwoners van appartementsgebouwen moeilijk maken om zonnepanelen te gebruiken of die kleine particulieren opzadelen met dezelfde verplichtingen als grote stroombedrijven.

Het Parlement is het ook niet eens met de overheden over hoeveel procent van de energie die gebruikt wordt in Europa tegen 2030 afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. De meeste regeringen willen 27 procent als doelstelling, maar andere lidstaten zoals Zweden dringen aan op 35 procent. Ook het Europees Parlement wil naar 35 procent. Meer hernieuwbare energie zal leiden tot een betere luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot. Meer nog, om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten we gaan naar minstens 45 procent hernieuwbare energie.

En dat is zeker mogelijk. Met de juiste ondersteuning zouden tegen 2050 maar liefst de helft van de Europeanen zelf stroom kunnen opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit een studie uit 2016 van Greenpeace en andere organisaties. Dat is voldoende om tegemoet te komen aan bijna de helft van het stroomverbruik in de EU.

De finale onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie vinden plaats op 29 mei. 

take down
the paywall
steun ons nu!