Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Furia

Geen pensioenhervormingen meer op kap van vrouwen: Assez is Genoeg!

Minstens 70.000 mensen sloten zich gisteren aan in Brussel bij de nationale manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor “een rechtvaardig, correct en eerlijk pensioen”. 'Assez is genoeg' stapte mee op. Verdere maatregelen mogen de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen niet vergroten, noch vrouwen in bestaansonzekerheid duwen.

donderdag 17 mei 2018 00:16
Spread the love

De regering Michel nam een reeks beslissingen die de pensioenen van meer en meer mensen bestaansonzeker maken en in het bijzonder vrouwen raken:

  • optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen en pensioen met bedrijfstoeslag (het vroegere ‘brugpensioen’) terwijl de gemiddelde loopbaan van vrouwen 36,6 jaar bedraagt tegenover 42,2 jaar voor mannen.
  • afschaffing van het tijdskrediet zonder motief, vaak gebruikt door moeders als aanvulling op het verlof om familiale redenen
  • hervorming van het overlevingspensioen, waarbij meer dan 98% van de gerechtigden vrouwen zijn. Het grondwettelijk hof floot de regering hier onlangs terug (omdat het vooral om weduwen gaat en er onvoldoende overgangsmaatregelen zijn).
  • beperking van de IGO (Inkomens Garantie Uitkering voor Ouderen) die in het bijzonder vrouwen met een migratie-achtergrond raakt.

In de pijplijn: Het kabinet Bacquelaine bereidt een aantal belangrijke dossiers voor die de pensioenkloof nog groter kunnen maken : bepaling van de zware beroepen, een pensioensysteem op basis van punten, modernisering van de «gezinsdimensie», herziening van de gelijkgestelde periodes, invoering van een deeltijds pensioen…

Een context die al erg ongelijk is:

  • 2/3 van wie een pensioen heeft onder de armoedegrens, zijn vrouwen
  • Zij moeten ook vaker een beroep doen op de IGO: 66 procent zijn vrouwen
  • De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt op maandbasis 330 euro (IGVM, vrouwen en mannen in België, 2011)

Oproep aan de regering: We roepen onze verkozenen op om rekening te houden met deze erg ongelijke situatie en om de bestaansonzekerheid van vrouwen niet nog te laten toenemen.

 

?Assez is Genoeg is een platform dat verschillende vrouwenorganisaties samenbrengt. Het doel: aanklagen van maatregelen en beleid die de bestaansonzekerheid van vrouwen doen toenemen en de sociaal-economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook onder vrouwen vergroten. De leden van Assez is Genoeg : ACRF, Collectif des Femmes de Louvain-la-Neuve, Ella, Famba, FEL, Femma, Furia, GAMS, Maison Plurielle, Rebel.lieus, Make Mothers Matter, Synergie Wallonie, Université des Femmes, Vie Féminine, La Voix des Femmes, VIVA-SVV, Vrouwen in het Zwart, Vrouwenraad.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!