Foto: Zeno Engelen
Foto, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Naomi Stocker

Mars bij VUB tegen komst van Francken

Een mars voor mensenrechten en tegen racisme vond gistermiddag plaats aan de Vrije Universiteit Brussel, naar aanleiding van de komst van Theo Francken die een lezing gaf over zijn beleid. Met deze mars willen de studenten een tegenstem bieden op het discours van de staatssecretaris van Asiel en Migratie.

woensdag 16 mei 2018 18:23
Spread the love

“Francken verspreidt overduidelijk racisme. Het gaat van #opkuisen tot recent nog ‘Arabische jongeren en stenen …’ en nog veel meer”, zegt Naomi Stocker, initiatiefneemster van de mars. “Bovendien ondermijnt Francken de mensenrechten, en erger nog, hij schendt ze. Met heel de Soedan-affaire, waar vluchtelingen teruggestuurd worden op risico van folteringen, schendt hij artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En iedereen die kritiek uit op zijn beleid, wordt gecriminaliseerd. Kijk maar naar Unia en Artsen Zonder Grenzen. Om deze redenen willen wij opkomen voor de mensenrechten en tegen racisme.”

De lezing van Francken zal ingeleid worden door de rector Caroline Pauwels. Dat vindt de organisatrice, Naomi Stocker, helemaal niet kunnen. “Door Francken op die manier uit te nodigen, stelt de VUB zich wel bijzonder gedienstig op tegenover een politieke machthebber. Want wat me misschien nog het meeste zorgen baart, is dat dit gebeurt onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Aan meningsuiting heeft Theo Francken geen gebrek, zijn tweets en commentaren domineren wekelijks het nieuws. En ja, de vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht, dat zoals u weet werd afgedwongen om in alle vrijheid kritiek te mogen uiten op de heersende macht. Maar het was Voltaire en Montesquieu niet te doen om de vrije meningsuiting van de zonnekoning, wel om die van het volk. Het is bijzonder schrijnend dat een vrije universiteit als de onze kritiekloos meestapt in Franckens verdraaiing van het recht op vrije meningsuiting naar een vrijgeleide om als lid van de uitvoerende macht racistische en discriminerende uitspraken te doen, een spelletje van verdeel-en-heers”, schreef ze in haar open brief aan de rector van de VUB.

Het initiatief werd ondertekend door verschillende organisaties, onder ander Comac (studentenbeweging van de PVDA), Jong Socialisten VUB en Globe Aroma. Met de betoging willen de initiatiefnemers een duidelijke boodschap van solidariteit in plaats van verdeeldheid naar voren schuiven. Ze willen geen politiek die het middenveld monddood maakt, de mensenrechten aanvalt en A- en B-burgers creëert, maar juist opkomen voor de vrije meningsuiting van de vluchteling of de arbeider die staakt. Ze willen opkomen voor een solidaire samenleving die de mensenrechten respecteert, een vredespolitiek voert, een ambitieus klimaatplan, meer ontwikkelingshulp en een antiracismebeleid voert. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!