Opinie - Naomi Stocker

Open brief aan VUB-rector Caroline Pauwels: ‘U stelt zich wel bijzonder gedienstig op tegenover Francken’

VUB-rector Caroline Pauwels rolt de rode loper uit voor Theo Francken en zal dinsdag de inleiding verzorgen van zijn toespraak op de VUB. "Door Francken op die manier uit te nodigen, stelt de VUB zich wel bijzonder gedienstig op tegenover een politieke machthebber. Gaan we nu echt van Theo Francken een boegbeeld van de vrijheid van meningsuiting maken?", reageert Naomi Stocker die vorig jaar zelf nog slachtoffer werd van intimidaties uit Jong N-VA-hoek.

zaterdag 12 mei 2018 15:14
Spread the love

Beste rector Caroline Pauwels,

Op uw persoonlijke uitnodiging komt Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aanstaande dinsdag naar de Vrije Universiteit Brussel om een lezing te geven. U gaat deze lezing zelfs hoogst persoonlijk inleiden. Naar mijn weten is dit de eerste keer dat een rector van de VUB aan een regeringslid zo’n geprivilegieerd platform biedt. Als studente aan de VUB met een warm hart voor mensenrechten en democratie, baart die unieke uitnodiging mij zorgen.

Ik trap een open deur in als ik zeg dat het beleid en het discours van Theo Francken zeer omstreden zijn. En niet om de minste redenen. Als staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft Francken er een soort sport van gemaakt om op sociale media op te scheppen over het hoog aantal uitwijzingen van vluchtelingen uit de Arabische wereld en zwart Afrika. Keer op keer domineert Francken de media met zijn online steekvlamcommunicatie die niet zelden met de grens van racisme flirt – en ze soms ver overschrijdt. Ik hoef de opsomming niet te maken, u heeft er de afgelopen jaren niet naast kunnen kijken. Van de vraag naar de economische meerwaarde van Marokkaanse of Congolese migranten (“Of is dat te aangebrand?”), over een online bevraging of christelijke vluchtelingen voorrang moeten krijgen op islamitische, tot natuurlijk de beruchte hashtag #opkuisen (dat ging over jongeren, vaak kinderen, op de vlucht voor oorlog en honger) en recent nog “Arabische jongeren en stenen…”. Vul zelf maar aan.

Racisme en discriminatie druisen in tegen de waarden van de VUB. In oktober zei uw eigen communicatieverantwoordelijke, Peter Van Rompaey, nog het volgende over onze universiteit: “Wij trekken als universiteit de grens bij aanzetten tot haat en discriminatie. Dat kan niet op onze campus.” Dat is terecht en niet meer dan normaal. Toch heeft u, hoogst uitzonderlijk, niemand anders dan Theo Francken persoonlijk uitgenodigd om zijn notoire parlé te komen doen. Wetende dat de kritiek zeer breed gedragen is dat Francken aanzet tot racisme, en dus tot haat en discriminatie. Indien u, mevrouw de rector, het niet eens bent met deze kritiek, dan zou ik graag uw argumenten horen.

Of wat denkt u van de kritiek dat Francken de mensenrechten niet respecteert? In februari zei de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, Kati Verstrepen, dat er in België dringend een mensenrechteninstituut moest komen om de wetten na te gaan of ze de mensenrechten niet schenden. Dit was het antwoord van Francken: “Als dat de bedoeling is, mag het er zeker niet komen. Met zo een instituut was geen enkele strengere migratiewet sinds 2011 gepasseerd. Neen dank u!” Hoezo, ‘Neen dank u’? Sinds wanneer wordt er in een democratie zomaar gepast voor meer controle op het naleven van de mensenrechten? Van woorden gaat het helaas ook naar daden. De omstreden identificatiemissie van Soedanese vluchtelingen, waarover de staatssecretaris al dan niet loog in het parlement, was een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Francken en zijn partij de N-VA braken ook al een lans voor het verwerpen van de Conventie van Genève en steunen volop de Europese deal met Turkije en Libië die artikel 33 van deze mensenrechtenverklaring met de voeten treedt.

Moet men aan zo iemand dan werkelijk de uitzonderlijke eer toebedelen om zijn beleid en discours op vraag van de instelling zelf te komen verdedigen?

Door Francken op die manier uit te nodigen, stelt de VUB zich wel bijzonder gedienstig op tegenover een politieke machthebber. Want wat me misschien nog het meeste zorgen baart, is dat dit gebeurt onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Aan meningsuiting heeft Theo Francken geen gebrek, zijn tweets en commentaren domineren wekelijks het nieuws. En ja, de vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht, dat zoals u weet werd afgedwongen om in alle vrijheid kritiek te mogen uiten op de heersende macht. Maar het was Voltaire en Montesquieu niet te doen om de vrije meningsuiting van de zonnekoning, wel om die van het volk. Het is bijzonder schrijnend dat een vrije universiteit als de onze kritiekloos mee stapt in Franckens verdraaiing van het recht op vrije meningsuiting naar een vrijgeleide om als lid van de uitvoerende macht racistische en discriminerende uitspraken te doen, een spelletje van verdeel-en-heers. Maar wie kritiek op Francken geeft, zoals Unia, de Liga voor Mensenrechten of Vluchtelingenwerk Vlaanderen, mag zich op regelrechte intimidatie verwachten. Gaan we nu echt van Theo Francken een boegbeeld van de vrijheid van meningsuiting maken?

De uitnodiging is nu een feit, de voorbereiding van de lezing is wellicht volop aan de gang. Toch zou ik u willen vragen om op basis van deze overwegingen op z’n minst uw eigen inleiding voor de lezing terug te trekken en zo een signaal te sturen dat een uitzonderlijk eerbetoon aan de staatssecretaris echt niet hoeft. Men kan als democraat immers niet volhouden dat de meningsuiting van een politieke machthebber primeert op het recht van alle mensen -ook vluchtelingen uit de Arabische wereld of zwart Afrika- om aanspraak te maken op de internationale mensenrechten en daarbij noch gediscrimineerd, noch gestigmatiseerd, noch gedehumaniseerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Naomi Stocker

https://www.facebook.com/events/1881984145428065/

take down
the paywall
steun ons nu!