Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Verslag, Europa, Samenleving, België - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018: project ‘Road of Change’ is Belgisch laureaat

Een reis dwars door Europa, over routes die worden afgelegd door mensen op de vlucht. Met dat ambitieuze project, uitgevoerd met veertien gemotiveerde jongeren uit zeven Vlaamse scholen, kwam Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond zonder Naam als Belgische laureaat uit de bus van de Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018.

dinsdag 8 mei 2018 18:01
Spread the love

Een Belgische delegatie van jongeren, leerkrachten en organisatoren van Road of Change woonde vandaag de prijsuitreiking bij in Aken. Daar kregen de Belgen een diploma en een medaille overhandigd. De deelnemers aan Road of Change kregen ook een uitnodiging voor een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel op 23 mei. 

Road of Change

Op 9 februari 2018 begon het team van ‘Road of Change’ aan een reis van tien dagen door Europa. Het doel? Luisteren naar de verhalen van mensen die op de vlucht zijn. Veertien leerlingen en hun zes leerkrachten, vergezeld door zes afgevaardigden uit het maatschappelijk middenveld en drie journalisten, bezochten steden in Slovenië, Kroatië, Servië, Italië, Frankrijk en België.

Tijdens hun reis ontmoetten ze mensen uit Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Eritrea, Ethiopië, Pakistan en Bangladesh. Zij zijn allen gevlucht voor oorlog of onmenselijke leefomstandigheden en ze hebben allemaal een verhaal te vertellen. Door die verhalen te delen, maar ook door te leren van changemakers die ze tegenkwamen onderweg (ngo’s, mensenrechtenactivisten, lokale gemeenschappen, overheidsactoren etc.), willen de Belgen het bewustzijn over het thema migratie vergroten.Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

“Het is een reis die het mogelijk maakt om met anderen contact te maken en hen beter te begrijpen.” leggen ze uit. “Een reis die jongeren helpt te groeien, en na te denken over Europese waarden en mensenrechten.”

Project op lange termijn

‘Road of Change’ is niet alleen een reis, maar vooral een project op lange termijn. Voor de start van het project moeten we terug naar het voorjaar van 2017. Toen selecteerden de initiatiefnemers, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond zonder Naam, veertien deelnemers uit 80 kandidaten. In de maanden die daarop volgden, konden de geselecteerde jongeren kennismaken met story-telling, geweldloze communicatie en informatie over het Europese asielsysteem. Daarnaast leerden ze communiceren over hun activiteiten en fondsen werven. Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Road of Change is een uitnodiging aan jongeren om in debat te gaan over migratie, op te komen voor de mensenrechten, bij te dragen aan een betere toekomst, deel te nemen aan initiatieven voor een meer verenigd Europa en op lange termijn misschien het beleid te veranderen. Daarom past het project goed in het profiel van de Karel De Grote-prijs.

 

Meer weten over ‘Road of Change’

‘Road of Change’ is een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond zonder Naam en FOMU, met steun van Veranderwijs.nu, Erasmus+ en Jint vzw. 

 

De Karel De Grote-Prijs

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren heeft als doel de ontwikkeling van Europees bewustzijn bij jonge mensen aan te moedigen en hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen.

In België stelden 18 projecten zich kandidaat voor de Karel De Grote-prijs. Een jury van Belgische Europarlementsleden nomineerde ‘Road of Change’ als Belgische laureaat

Er waren nog 26 andere nationale laureaten. Vandaag in Aken zijn uit de 27 nationale winnaars de Europese laureaten gekozen. De derde prijs ging naar een vluchtelingenproject in Malta, de tweede prijs was voor Italië en een archeologieproject uit Polen haalde de eerste prijs binnen.  

take down
the paywall
steun ons nu!