Bron: Pixabay
Samenleving, Politiek, België - Reninka Vanden Dorpe

5.000 leraars ondertekenen petitie en getuigen tegen afbraak van onderwijspensioen

Vijfentwintig schoolafgevaardigden van zes onderwijsvakbonden (ACOD Onderwijs, COC, COV, CSC Enseignement, CGSP Enseignement, SEL-Setca) hebben een vrije tribune geschreven tegen de afbraak van het onderwijspensioen. De eisen van het opiniestuk van de delegees worden als petitie ter ondertekening voorgelegd. Reeds meer dan 5.000 leraars ondertekenden deze petitie. Een kleine bloemlezing uit de vele reacties van ondertekenaars van de online petitie.

dinsdag 8 mei 2018 16:29
Spread the love

Contractbreuk

“De pensioenhervorming van deze regering is pure contractbreuk”, vindt Bart. ”Voor zichzelf houden de parlementairen rekening met hun zogenoemde ‘verworven rechten’, de verworven rechten van de leerkrachten worden gewoon in één pennentrek van tafel geveegd”.

Kleuterleidster Ilse is 51. “Toen ik begon, moest ik werken tot mijn 56. Daar is zomaar 11 jaar bijgekomen. I.p.v. over 5 jaar met pensioen te kunnen gaan … zal ik pas binnen 16 jaar de pensioenleeftijd bereikt hebben”.e

“Werken in het onderwijs betekent onbetaalde overuren, geen groepsverzekering, geen firmawagen of andere voordelen. Een degelijk pensioen wordt ons nu ook afgenomen. Dit gaat in tegen de belofte die we als starter kregen”, zegt Tijs.

Kristin: “Daar ik dicht bij mijn pensioenleeftijd sta en heel mijn leven heb bijgedragen voor een haalbaar pensioen, wil ik niet dat onze rechten nu afgenomen worden. Wij hebben hier geen rekening mee gehouden bij de spaarplannen gedurende ons hele leven”.

Onhoudbaar zo lang te werken

“Ik sta met plezier voor de klas, maar ik ben bang dat ik het niet volhoud tot mijn 65e! Laat staan 66 of 67 jaar! Terwijl mijn jonge collega’s niet voltijds aan de slag geraken. Daarom zal ik op elke betoging tegen deze onrechtvaardige maatregelen aanwezig zijn!”, zegt Lin.

Valerie is een 27-jarige leerkracht in het lager onderwijs. “Ik heb zelf nog geen kinderen, maar kom elke dag pompaf thuis door de hoge verwachtingen in het onderwijs met de weinige middelen. Hoe moet ik dat volhouden tot mijn 67e?”

“Ook als leerkracht praktijkvakken binnen het BSO is het onmogelijk staande te blijven op je 65e tussen jong geweld van 13 – 14 jaar …” getuigt Sandra. “En als we dan toch moeten staande blijven, dan wil ik op zijn minst mijn rusthuis zelf kunnen betalen en niet op de kap van mijn eigen kinderen moeten gaan leven op mijn oude dag”.

“Onrechtvaardig”, vindt Ivan. “Oorspronkelijk konden leraren vroeger met pensioen omdat het beroep van leerkracht als zwaar werd beschouwd. Plots is dat niet meer zo. Staan wij nu misschien plots fluitend in de klas?!”

Lucrece: “Als 50-plusser werk ik 100 procent binnen het hoger onderwijs. Dat betekent regelmatig een 60-uren week. In het verleden waren er pieken en dalen, op dit ogenblik zijn er enkel pieken en deadlines. Er is onvoldoende tijd om de lessen en de inhouden correct voor te bereiden. Voor elke taak wordt minstens 20 procent te weinig tijd ingeschat. Dit is onhoudbaar tot mijn 67ste.”

Jongeren worden het zwaarst getroffen

Romy mag bijna met pensioen: “Voor de jongere generaties staat er heel wat op het spel … Ik heb veel en hard gewerkt, maar goed geleefd … de jongeren zullen nog leven om te werken”.

Toni: “Mijn pensioen is nog berekend op basis van het gemiddelde loon van de laatste vijf jaren, ik kon nog 4 diplomajaren laten meetellen en de pensioennoemer is nu nog 1/55. Op elk van die drie factoren hebben de maatregelen van deze regering een neerwaartse impact. De pensioenafbraak treft vooral de jongeren omdat zij niet van overgangsmaatregelen kunnen genieten”

“Langer werken en tegelijk een lager pensioen. Men maakt het beroep van leerkracht wel zeer onaantrekkelijk. En binnenkort klagen dat men te weinig jongeren vindt die voor het beroep willen kiezen”, zegt Jan.

“Goed onderwijs kan alleen gegeven worden door mensen die fit voor de klas kunnen staan”, vindt Bernadette. “Laat daarom de jonge mensen aan het werk en gun de wat ouderen een mooi pensioen op een leeftijd waarop er nog te genieten valt.”

Onderwijs is een investering in de toekomst

Stephanie vindt dat het onderwijs aan de basis van onze maatschappij ligt: “Hier begint het voor ieder persoon. Onderwijspersoneel leeft voor zijn werk, doet er alles aan om het beste uit uw kind te halen. Geef hen dan na die jarenlange carrière ook het ruggensteuntje dat ze verdienen!

Jens is een jonge leerkracht (4,5 jaar in het onderwijs): “Het onderwijs heeft gemotiveerde en capabele mensen nodig. Dit valt niet te rijmen met de afbraakplannen voor de pensioenen.”

Dasha richt zich verontwaardigd tot de regering: “Weerzinwekkend! Plaatsvervangende schaamte!!! Hebben jullie dan zo weinig respect voor mensen die één van de belangrijkste taken hebben, namelijk kinderen/jongeren voorbereiden op de toekomst, op werk!

Tania: “Omdat ook eens aan de leerlingen moet gedacht worden. Les krijgen van een 60-plusser (of een 70-minner) die lang niet meer mee is met alle technologische vernieuwingen, dat is niet bepaald leuk …”

Tine: “Als je leerkrachten niet deftig betaalt, zullen vele goede krachten voor andere jobs kiezen, en daalt de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Dat zou een ramp zijn voor iedereen in dit land.”

Eveline: “Ik teken deze petitie, omdat in deze maatschappij alleen de beste, boeiendste en meest enthousiaste mensen samen moeten kunnen school maken. Leraar zijn moet terug aantrekkelijk worden.”

De eisen van de petitie

  • Handhaving van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en de mogelijkheid om op 58 jaar uit te stappen.
  • Het behoud van de diplomabonificatie, de pensioennoemer 1/55 en de huidige berekening van het referentieloon.
  • Het afvoeren van het geplande puntensysteem voor de pensioenen.
  • De invoering van serieuze uitdoofbanen voor vijfenvijftigplussers.
  • De erkenning van de lerarenjob als ‘zwaar beroep’.
  • Vermindering van de werkdruk en planlast.
  • Werkzekerheid voor jonge starters in het onderwijs.

De tweetalige petitie tegen de afbraak van het onderwijspensioen “Langer werken voor minder pensioen? Niet te doen!” kan online ondertekend worden.

De vrije tribune “Leven we om te werken of werken we om te leven? Over het onderwijspensioen”, geschreven door 25 delegees van 6 onderwijsvakbonden verscheen op de websites van Le Vif en van De Wereld Morgen.

 

Reninka Vanden Dorpe is administratief medewerker in een school, vakbondsafgevaardigde en één van de ondertekenaars van de petitie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!