Foto: Trage Wegen vzw
Aankondiging, Nieuws, Milieu, Politiek, België - Trage Wegen vzw

Inwoners dagen lokale besturen uit om trage wegen open te stellen

Nu zaterdag 5 mei ontrollen dertien actiegroepen over heel Vlaanderen een spandoek “Doorgang voor iedereen!”. Hierbij vragen zij aan hun gemeentebestuur om een specifieke trage weg te heropenen. Met deze actie geeft Trage Wegen een duidelijk signaal aan de lokale besturen: draag zorg voor het recht van doorgang van uw inwoners.

donderdag 3 mei 2018 19:16
Spread the love

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en (cultureel) erfgoed. Trage wegen komen in vele soorten en maten voor, hun oorsprong en gebruik zijn dan ook heel divers: doorsteekjes in de stad, oude kerkwegels, kouterbanen, korte verbindingen naar het centrum of tussen kernen, …

Ondanks de vele inspanningen van lokale werkgroepen en een groeiend besef van het belang van lokale bereikbaarheid, blijven trage wegen een kwetsbaar onderdeel van de open ruimte.

De wetgeving rond openbaar recht van doorgang (buurtwegen) en verkregen recht van doorgang (feitelijke wegen) is relatief helder. Toch worden hiertegen vaak inbreuken gemeld. Trage wegen worden ingepalmd of ingeploegd, afgesloten, overbouwd, als privé aangeduid, of gewoon niet meer onderhouden en overwoekerd. In heel wat gemeenten worden ze stiefmoederlijk behandeld.

De zaak van vele trage wegen moet dan na jarenlange procedures voor de rechtbank beslecht worden … Terwijl doorgang voor iedereen langs trage wegen vanzelfsprekend zou moeten zijn.Foto: Trage Wegen vzw

Daarom komen in heel wat gemeenten actiegroepen, verenigingen, organisaties en sympathisanten bijeen. Ze richten de aandacht op een prioritaire trage weg die niet (of niet over de volledige lengte) toegankelijk is voor publiek. Ze benadrukken de kansen die deze potentiële verbinding biedt op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, omgevingskwaliteit, groenvoorziening of speel- en ontmoetingsruimte.

Op hun prioritair te openen weg geven ze op (of rond) 5 mei een duidelijk signaal aan het lokale bestuur. De gemeente wordt uitgedaagd om deze weg vóór de gemeenteraadsverkiezingen in oktober te openen. Op Dag van de Trage Weg, in het weekend van 20 en 21 oktober, willen de burgergroepen namelijk sámen met het gemeentebestuur een feestelijke inwandeling organiseren.

?

Meer info: www.doorgangvooriedereen.be

take down
the paywall
steun ons nu!