Bron: PxHere
Opinie, Nieuws, Economie, België -

Geen 357.545 maar wel 513.967 werklozen in maart 2018

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Tot slot zijn er ook werknemers die ongewild deeltijds werken en minder verdienen dan een uitkering.

donderdag 3 mei 2018 19:09
Spread the love

Wel werkloos, geen uitkering     

In de statistieken van de gewestinstellingen vinden we verschillende categorieën terug van werkzoekende werklozen die geen uitkeringen ontvangen van RVA. Een eerste categorie zijn jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben. Zij moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt maar hebben het eerste jaar geen recht op uitkeringen. Dit waren voor het hele land in de maand maart 44.708 jongeren.

Een andere categorie zijn werklozen die verplicht zijn ingeschreven als werkzoekende hoewel ze geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een leefloon. Het gaat voor het hele land over 69.825 werkzoekenden. 

En een derde zijn werklozen die zich vrijwillig inschreven als werkzoekende. Dit waren 41.889 werkzoekenden in maart 2018.

Daarnaast is er een groep werklozen die helemaal van de radar verdwijnt. Wie geen enkele uitkering ontvangt, is immers niet verplicht zich in te schrijven als werkzoekende. Hier komt wellicht een deel van de werklozen terecht die werden uitgesloten van inschakelingsuitkeringen na 36 maanden of niet voldoen aan de leeftijds- of diplomavereisten.

Gedwongen in een deeltijdse job

Tot slot wijst het ABVV erop dat er ook werknemers zijn die zich genoodzaakt zien een deeltijdse job te aanvaarden, maar op zoek zijn naar een voltijdse job. Als zij minder verdienen dan 1.531,93 euro bruto per maand, ontvangen zij een bijpassing van de RVA. In 2017 bevonden zich maandelijks gemiddeld 37.586 werknemers in deze situatie, waarvan meer dan 75 procent vrouwen.

take down
the paywall
steun ons nu!