Manifest -

Het St.Gilgen Climate Collective Manifest: “Wij dromen van een wereld waarin mensen vrij zijn”

In april 2018 verzamelden wij, 20 jonge klimaatactivisten, in St. Gilgen (Oostenrijk). Tijdens onze bijeenkomst vernamen we dat de New Yorkse advocaat en LGBTQ activist David Buckel zichzelf in brand had gestoken, als protest tegen onze respectloze omgang met de Aarde.

dinsdag 24 april 2018 17:15
Spread the love

David liet een brief achter waarin hij aangaf dat hij zelfmoord had gepleegd met behulp van fossiele brandstoffen, als metafoor voor klimaatverandering. We willen dit manifest delen met de wereld als eerbetuiging aan David Buckel, die stierf in solidariteit met de mensen en natuur die vernietigd worden door klimaatverandering.

“In de hoop dat de opoffering van een leven meer bewustzijn mag creëren voor noodzakelijke actie en anderen mag helpen een stem te geven aan onze thuis. Dat de Aarde gehoord mag worden.”

Wie We Zijn

We zijn 20 geëngageerde milieuactivisten van over heel Europa die zich ten volle bewust zijn van klimaatverandering en de acute bedreiging van alle leven op aarde, inclusief de mens zelf. Klimaatverandering gebeurt nu. We verzamelden in St. Gilgen (Oostenrijk) om via intensieve samenwerking nieuwe vormen van klimaatcommunicatie te creëren. We zullen dit doel verder nastreven via ons engagement in diverse initiatieven; via baanbrekende creatieve projecten; door te leven op een manier die een rechtvaardige, vrije en bewoonbare wereld garandeert; door medevernieuwers aan te moedigen; door een rolmodel te zijn voor anderen. Wij zijn de toekomst, en de toekomst begint vandaag. We eisen dat onze stem gehoord wordt.

Onze Visie

We mogen de taal van klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid niet langer loskoppelen van de taal van onderdrukte groepen en de strijd voor mensenrechten. David Buckel komt terecht op een lange, wereldwijde lijst van naamlozen en onderdrukten die het slachtoffer werden van klimaatverandering. We roepen op zijn dood te beschouwen als een keerpunt in de taal en communicatie rond klimaatverandering. Zijn dood mag niet verworden tot een trieste en geïsoleerde tragedie in de media, maar moet het vuur aanwakkeren voor collectieve actie.Logo St. Gilgen Climate Collective

Wij dromen van een wereld waarin alle mensen vrij kunnen leven. Een veilige, duurzame wereldgemeenschap, die gelukkige en tevreden levens van voorspoed – geen overdaad – ondersteunt, waarin eenieder zich veilig en voldaan kan bewegen. Een gelijke, rechtvaardige wereld vrij van patriarchie en imperialisme, waarin integriteit en autonomie voorrang krijgen op corruptie en beperkende controle. Een wereld met toegankelijke en duurzame woningen voor iedereen. Een begeerlijke wereld; een wereld vrij van fossiele brandstof- en vleesverslavingen; een open wereld gebaseerd op regionale productieketens, en diverse, nauw verbonden gemeenschapsstructuren.

Onze Eisen

De doelstellingen van het Akkoord van Parijs moeten onmiddellijk gerealiseerd worden.

We eisen dat er een einde komt aan de achteloze groei-economie en dat er in de plaats een economisch systeem wordt gevormd dat een nieuwe klimaatbewuste cultuur, ‘de-growth’ (‘ontgroei’) levensstijlen en transitie naar duurzame, hernieuwbare energie ondersteunt. Maak een einde aan subsidies die schadelijke, destructieve, gewelddadige en onrechtvaardige instellingen ondersteunen en herverdeel de middelen onder allen die een gezondere, meer liefdevolle en rechtvaardige toekomst promoten.

We vragen de erkenning en aanvaarding van de fundamentele mensenrechten en een faire behandeling van alle leven op Aarde. Elkeen heeft het recht op schone lucht, water, voeding en veiligheid, alsook bescherming tegen vervolging, geweld en oorlog. We vragen een vrij en fair rechtssysteem, democratische en niet-corruptie instellingen maar ook onafhankelijke media en vrije pers.

We eisen de ontwikkeling van lokale voedingssystemen, respect voor dierenrechten, en het beëindigen van alle onverantwoorde subsidies die de vlees- en zuivelindustrie in leven houden. De bedreigde toekomst van het globale visbestand moet worden erkend en de visserij moet ingeperkt worden. Gedecentraliseerde landbouw en duurzame agro-ecologische praktijken moeten aangemoedigd en verder verspreid worden.

We vragen gratis onderwijs, inclusief onderwijs rond ecologie en klimaat, en gratis internettoegang voor iedereen.

We dragen dit manifest op aan allen – zowel diegenen van wie de stemmen gehoord worden als zij van wie de stemmen niet gehoord worden – en aan ieder van ons die collectief een antwoord wil zoeken op het klimaatprobleem. Elk van ons kan een verschil maken bij het denken, dromen en realiseren van een betere toekomst.

We dragen dit manifest op aan de planeet Aarde en al haar schepselen.

Wij horen jullie, en we horen de Aarde!

Het St. Gilgen Climate Collective
#EarthIsHeard
April 2018

Davids laatste brief

David Buckel liet een brief achter waarin hij aangaf dat hij zelfmoord had gepleegd met behulp van fossiele brandstoffen, als een metafoor voor klimaatverandering. De volledige tekst is momenteel nog niet vrijgegeven.

“Mijn naam is David Buckel en ik heb net zelfmoord gepleegd met vuur bij wijze van protest. Mijn oprechte excuses voor de rotzooi… Vervuiling, langzaam insijpelend via lucht, aarde, water en weeromstandigheden, teistert onze planeet en maakt haar onbewoonbaar. Het heden wordt steeds hopelozer. Onze toekomst heeft veel meer nodig dan we tot nu toe gedaan hebben. De meeste mensen op de planeet ademen nu lucht in die ongezond gemaakt is door fossiele brandstoffen. Velen sterven daardoor een vroege dood – Mijn vroege dood door fossiele brandstoffen weerspiegelt wat we momenteel doen met onszelf.”

“… Privileges [worden] vloeien voort uit het lijden van anderen…”

“Een mensenleven van dienstverlening kan de grootst mogelijke betekenis krijgen in de opoffering van dat leven. Eerzaam handelen tijdens het leven vraagt om een eerzame overgang naar de dood. Ik hoop dat dit een eerzame dood is die anderen kan dienen. Dit is niets nieuws. Velen hebben ervoor gekozen hun leven te geven vanuit de overtuiging dat geen enkele andere daad zo betekenisvol het onrecht rondom hen kon overbrengen… In de hoop dat de opoffering van een leven meer bewustzijn mag creëren voor noodzakelijke actie en anderen mag helpen een stem te geven aan onze thuis. Dat de Aarde gehoord mag worden.”

Vertaling door Renée Madeleine Moernaut. De oorspronkelijke, Engelstalige versie van dit manifest kan u hier vinden.

take down
the paywall
steun ons nu!