Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Milieu, Politiek, België - Klimaatzaak VZW

Hof van Cassatie verwerpt beroep Joke Schauvliege in klimaatzaakprocedure

Het Hof van Cassatie verwierp vandaag het beroep van Joke Schauvliege in de Klimaatzaakprocedure. Dat betekent dat de eerdere gerechtelijke uitspraak die stelde dat de procedure in het Frans gevoerd moet worden, definitief én uitvoerbaar wordt.

vrijdag 20 april 2018 18:39
Spread the love

Met dit arrest wordt een nieuwe stap gezet in de procedure die eind 2014 door 11 bezorgde burgers werd opgestart, en waar intussen 35.000 mede-eisers zich bij aansloten. Inzet van de rechtszaak is de Belgische overheden ertoe aanzetten om hun klimaatbeloftes na te komen. Dat niet doen dreigt volgens de eisers, daarin gesteund door wetenschappelijke rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), gevaarlijke en onomkeerbare gevolgen te hebben.

Deze urgentie ten spijt beperkte de discussie zich tot vandaag over de vraag in welke taal de procedure voor de rechtbank gevoerd moet worden. Joke Schauvliege, binnen de Vlaamse regering bevoegd voor Klimaat, ging tot tweemaal toe in beroep tegen het oordeel van rechters die stelden dat dat het Frans diende te zijn. Vandaag oordeelt het Hof van Cassatie, verwijzend naar de Wet van 1935 over het gebruik van talen in gerechtszaken, dat de rechtsplegingsprocedure wel degelijk in het Frans dient te gebeuren, zoals Klimaatzaak VZW van bij het begin aanvoerde.

“Na lang wachten kunnen we vandaag eindelijk aan het proces beginnen waar het ons allemaal om te doen is: de eigenlijke klimaatzaak, waarbij we onze overheden vragen om hun klimaatbeloftes na te komen. Dat doen ze tot vandaag niet, en daarvan dreigen ecosystemen, u, ik en onze (klein)kinderen de dupe te worden. Dat onze overheden dit debat al drie jaar uit de weg gaan met verwijzing naar de procestaal, is wat ons betreft ronduit onverantwoord en Kafkaiaans.”, zegt Serge de Gheldere, voorzitter VZW Klimaatzaak. “Een fossielvrij toekomst biedt bovendien een scala aan kansen, die we vandaag als samenleving laten liggen. Wij kijken uit naar de debatten ten gronde.”

Klimaatzaak VZW werd in 2014 door 11 bekende Vlamingen opgericht. Ze vraagt aan de Belgische overheden op alle niveaus de nodige maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen in ons land drastisch te verminderen om tot een koolstofarme samenleving te komen in 2050. De VZW haalde haar inspiratie bij de Nederlandse NGO Urgenda die in 2015 een gelijkaardige zaak tegen de Nederlandse overheid won. De Nederlandse rechter legde in een baanbrekend vonnis de staat een verplichte emissiereductie op van tenminste 25 procent in 2020, puur op basis van de wetenschappelijk vastgelegde feiten over klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de staat om burgers te beschermen. Rutte III nam intussen een ambitieus regeerakkoord aan, waarbij een reductie van 49 procent tegen 2030 vooropgesteld wordt. Dat is meer dan wat het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft. De zaak kreeg wereldwijd navolging met de opstart van honderden gelijkaardige klimaatrechtszaken.

take down
the paywall
steun ons nu!