Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België - ACOD Onderwijs, Christelijke Onderwijscentrale, VSOA Onderwijs

Enveloppen van hogescholen en universiteiten zijn ontoereikend

Door het niet indexeren van het budget van het Hoger Onderwijs door de huidige en vorige regeringen werd meer dan 120 miljoen euro minder aan de universiteiten en de hogescholen gegeven dan wettelijk voorzien om hun personeel, werking en infrastructuur te betalen. Bovendien bespaarde de huidige regering nog eens 50 miljoen op het budget van 2015. De onderwijsvakbonden eisen meer middelen voor personeel, werking en infrastructuur en bezoeken daarom woensdag 18 april minister Crevits.

dinsdag 17 april 2018 17:11
Spread the love

Woensdag 18 april om 11.00 u bezoekt een delegatie van de vakbonden minister Crevits. Zij zullen haar de onderstaande tekst bezorgen die zij in de hogescholen en universiteiten overhandigd hebben naar aanleiding van de laatste onderhandelingen over de personeelsformatie.

“Jaar na jaar tekenen de hogescholen een groei op van zo’n 2 procent. De hogescholen tellen nu meer dan 120.000 studenten. Ook de 5 Vlaamse universiteiten zijn de voorbije jaren gegroeid en tellen eveneens (bijna) 120.000 studenten. De middelen hebben die stijging niet gevolgd, wel integendeel.

De stijging van het studentenaantal, van de afgeleverde diploma’s, van het aantal
doctoraten en van de wetenschappelijke publicaties, zijn objectieve gegevens: zij tonen aan hoe de werkdruk voor het personeel van de universiteiten en de hogescholen ondraaglijk hoog is geworden. Die toestand wordt stilaan onhoudbaar.

Een grondige bijkomende financiering van het hoger onderwijs is noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle werking van universiteiten en hogescholen. Alle instellingen kampen vandaag met een gebrek aan middelen om te investeren zowel in gebouwen, infrastructuur voor onderzoek en onderwijs, als in aanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel. Concreet eisen we bijkomend academisch, onderwijzend en administratief en technisch personeel.

Ook dient de financiering van wetenschappelijk en artistiek onderzoek herbekeken te
worden. Een meerderheid van de onderzoekers werkt vandaag in precaire arbeidsstatuten met grote onzekerheid: hun job is immers sterk afhankelijk van extern gefinancierde onderzoeksprojecten. Investeren in hoger onderwijs en onderzoek betekent ook aan die onderzoekers een carrièreperspectief op lange termijn bieden.

Investeren in de Vlaamse kenniseconomie en de toekomst van onze regio is noodzakelijk. Een economie die zich richt op innovatie en introductie van de nieuwste technologieën heeft nood aan goed opgeleide studenten en ervaren wetenschappers.
Investeren in hogescholen en universiteiten is daarom van levensbelang!

Ook deze hogeschool/universiteit is voorwerp van die ontoereikende financiering. Om die reden wensen wij via deze weg de overheid er met grote aandrang op te wijzen dringend werk te maken van onze eisen!”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!