Bron: USDA
Opinie, Nieuws, Europa, Samenleving, Politiek -

EU zet stap om menselijk lijden in Europese voedingsketen aan te pakken

De Europese Commissie publiceerde vandaag een voorstel voor een richtlijn gericht tegen oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen bedrijven actief in onze voedingsketens. Momenteel zorgen wanpraktijken door supermarkten vaak voor onzekerheid bij de leveranciers en dit heeft een rechtstreekse en nefaste impact op de meest kwetsbare mensen in de keten.

donderdag 12 april 2018 15:30
Spread the love

De richtlijn wil kleine en middelgrote voedselproducenten beschermen tegen misbruik door grote kopers, door bepaalde handelspraktijken te verbieden en van de EU-lidstaten te eisen dat ze dat verbod ook handhaven.

Oxfam, FTAO, IFOAM-EU en FOE Europe verwelkomen het initiatief en roepen het Europese Parlement en de Raad op om dit voorstel van de commissie verder aan te scherpen en te versterken. 

“Niemand zou moeten lijden om de rekken in onze supermarkten gevuld te houden”, zegt Marc-Olivier Herman, Oxfam’s EU-beleidsadviseur Economische Rechtvaardigheid. “Toch hebben te veel kleine boeren die voedsel produceren voor Europese supermarkten het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit voorstel kan hen helpen om een betere deal te krijgen voor hun producten. Vrouwelijke boeren worden het meest geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken, waaronder lage lonen, onregelmatig werk, onveilige werkomstandigheden en een gebrek aan sociale bescherming. Het is van cruciaal belang dat de EU actie onderneemt om in de eerste plaats hén te beschermen.

Dit voorstel maakt het mogelijk voor kleine en middelgrote producenten om, ongeacht waar ze gebaseerd zijn, anoniem klacht neer te leggen tegen wanpraktijken door grote Europese afnemers. Het feit dat de Commissie een gelijke behandeling voorstelt van Europese en niet-Europese voedselproducten is zeer positief.”

De directeur van Fair Trade Advocacy Office Sergi Corbalan zegt:“Dit is een belangrijke eerste stap om een eind te maken aan oneerlijke handelspraktijken in onze voedseltoeleveringsketens. Het Europese Parlement en de lidstaten moeten nu snel reageren om het voorstel van de Commissie te verbeteren. De EU moet verzekeren dat ook de meest kwetsbare actoren in de voedingsketens toegang hebben tot een klachtenmechanisme en dat het mogelijk is om tegen elk bedrijf dat voedsel in de EU importeert, een klacht neer te leggen.”

Daar voegt Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM EU, aan toe:“Billijkheid is een kernprincipe van de organische landbouw, en IFOAM EU verwelkomt het voorstel van de Commissie als een eerste stap naar het verzekeren van billijke prijzen voor producenten.”

“Een klein aantal retailers controleert grote delen van de voedselmarkt in Europa”, sluit Stanka Becheva, campagnevoerster Voedsel en Landbouw bij Friends of the Earth Europe, af. “Hoewel we voorstander zijn van een wettelijk kader om de positie van de boeren te versterken, willen we ook bijkomende maatregelen die directe verkoop en korte voedselketens ondersteunen, want daar winnen boeren, consumenten en het milieu het meeste bij.”

take down
the paywall
steun ons nu!