Actie tegen commercialisering van de gezondheidszorg – 6 april, Brussel

Actie tegen commercialisering van de gezondheidszorg – 6 april, Brussel

donderdag 12 april 2018 21:16
Spread the love

Elk jaar organiseren verschillende netwerken van vakbonden, burgerorganisaties, NGO’s en sociale bewegingen een reeks acties in verschillende Europese steden voor de Wereldgezondheidsdag (zaterdag 7 april 2018).

In Madrid, Barcelona, Parijs, Rijsel, Nice, Brussel, Milaan, Napels, Bologna en andere steden in heel Europa, net als in de rest van de wereld, klinkt een oproep tot actie (zie de kaart met acties hier en meer info op het facebookevenement en de brochure).


In de week van 7 april lanceerde het “Europees netwerk tegen de commercialisering en de privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming” een Europese campagne van één jaar voor niet-commerciële gezondheid voor iedereen, met het oog op de Europese verkiezingen in mei 2019.

In Brussel, organiseerde het Actieplatform gezondheid en solidariteit VZW voor deze gelegenheid op vrijdag 6 april om 11u een bijeenkomst op het Luxemburgplein. Zij roepen Europa en België op om het geneesmiddelenbeleid ten dienste te stellen van haar bevolking.

Het Europese netwerk wil binnen het kader van het komende Europese actiejaar volgende eisen naar voor brengen :

  • – transparantie over de Europese financiele ondersteuning aan de farmaceutische industrie ;
  • – transparantie over de werking van de farmaceutische loby en de stopzetting ervan ;
  • – patenten ten dienste van de bevolking en niet ten dienste van financiële instellingen ;

De actie van deze vrijdag 6 april werd georganiseerd in navolging van de actie die plaats vond  op 16 maart in het kader van de Belgische campagne TAM TAM. De zetel van pharma.be, de Belgische federatie van de farmaceutische industrie, werd toen symbolisch bezet door gezondheidswerkers, patiënten, syndicalisten en burgers. Zij eisten de publicatie van de gegevens in het kader van de geheime akkoorden met het kabinet van Maggie De Block. Pharma.be had de vernietiging van deze gegevens bekomen. De actie veroordeelt de ondoorzichtigheid van deze ultra-geheime akkoorden. De burger heeft hierdoor geen enkele controle meer over de informatie, de kwaliteit en de kostprijs van de geneesmiddelen die hem of haar worden voorgeschreven. Bekijk hier de video van de actie.

Op 6 april verzamelden een honderdtal vertegenwoordigers van de organisaties die lid zijn van het Actieplatform Gezondheid aan het Luxemburgplein voor het Europees Parlement. In een reeks toespraken werd de farmaceutische industrie op de korrel genomen en de Europese instellingen en Nationale regeringen die deze industrie subsidiëren. Na de inhuldiging van een « monument » voor het Europees Jaar van Actie tegen de Commercialisering van de Gezondheidszorg, stapten de actievoerders naar het gebouw waar de Europese lobby van de farmaceutische industrie gevestigd is.

Een delegatie van LEF was aanwezig om onze solidariteit te betuigen. Marie Jeanne Vanmol maakte een reeks foto’s en filmde de actie.

Link naar de foto’s  https://photos.app.goo.gl/8QhqyTaeXjrYEPe62

Link naar de video https://vimeo.com/channels/leffge

CONTACT

Sarah Melsens, Actieplatform gezondheid en solidariteit & Europese Netwerk tegen de commercialisering en de privatisering van gezondheid

sarah.melsens@gezondheid-solidariteit.be ; +32 499 42 44 48

Yves Hellendorff, Plate-forme d’action santé et solidarité & Centrale Nationale des Employés

yves.hellendorff@acv-csc.be ; +32 476 50 20 43

De volgende netwerkorganisaties steunen de mobilisatie:

Europa : European network against the commercialisation and privatisation of health and social protection – http://europe-health-network.net/, European federation of Public service Unions (EPSU), People’s Health Movement Europe, Alter Summit

België: Plate-forme d’action Santé et Solidarité – http://www.sante-solidarite.be/

Frankrijk: Notre santé en danger

Italië: Campagna Dico32! Salute per tutte e tutti! – http://setteaprile.altervista.org/

Spanje: Coordinadora Mareas Blancas estatales https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/

Coordinadora de Plataformas Por La Sanidad Publica de Madrid : coordiplataformas@gmail.com

Typ of plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!