Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Dokters van de Wereld

“Golf” van “800 illegalen” in West-Vlaanderen blijken in realiteit 60 mensen te zijn

Vorige week trok de West-Vlaamse politie aan de alarmbel: volgens de procureur werden vorige maand alleen al 800 transitmigranten opgepakt. In realiteit blijkt het te gaan over 30 à 60 mensen die telkens opnieuw worden opgepakt: "Zo kom je snel aan 1.000 pv’s", klinkt het bij de vrijwilligers die tegelijk een oproep doen om niet langer binnen te vallen op het moment dat er humanitaire hulpverlening plaatsvindt.

woensdag 11 april 2018 11:59
Spread the love

“Toen ik en de andere vrijwilligers de berichtgeving zagen, dachten we even dat het over een ander West-Vlaanderen ging”  vertelt Dr. Pierre Cybulski die samen met andere burgers humanitaire hulp verleent aan de migranten aan de kust. “Ik zie op de wekelijkse consultatie van Dokters van de Wereld maximaal een 5 à 10-tal mensen, dat aantal is altijd even stabiel gebleven.” Bij de vrijwilligers die voedsel uitdelen klinkt een gelijkaardig signaal: “We voorzien elke dag maximaal zo’n 60-tal maaltijden. We maakten ons al op om ons logistiek te reorganiseren om de aangekondigde golf van 1000 migranten op te vangen, maar dat blijkt nu dus vals alarm.”

Intussen kreeg Dokters van de Wereld bij de politie bevestiging dat de cijfers inderdaad gebaseerd zijn op een foutieve interpretatie. “We namen meteen contact op met de politie om te weten waar dit  cijfer vandaan kwam”, vertelt Nel Vandevannet, directeur Belgische Projecten “Zij lieten weten – en ik citeer – dat ‘de cijfers inderdaad het aantal interventies weergeeft: het zijn telkens opnieuw dezelfde mensen die telkens opnieuw worden opgepakt, vrijgelaten en opnieuw opgepakt’.”

Angstklimaat 

“Zoals we al dachten, heeft het cijfer dus niets te maken met het reëel aantal migranten”, vervolgt Vandevannet. “Maar intussen werd   opnieuw het angstklimaat gevoed en  foutief beeld uitgestuurd dat West-Vlaanderen ‘overspoeld’ wordt door  golven migranten. Dit is op het randje van of tout court fake news.”

Systematische politie-invallen op moment van hulpverlening

Intussen roept Dokters van de Wereld op om geen politie-interventies meer te organiseren op momenten dat humanitaire hulp wordt verleend: “Telkens opnieuw organiseert de lokale politie een inval op het moment dat burgers of ngo’s humanitaire hulp verlenen. Op 7 april viel de politie binnen op het moment dat de voedselbedeling startte. Dokters van de Wereld was aanwezig omdat een aantal migranten gekwetst en ziek waren. De hulpverlening werd abrupt stopgezet door de politie die ondermeer overging tot arrestaties, ondermeer van een minderjarige jongen.”

“We begrijpen dat de politie haar werk moet doen. Maar laat ons ook ons werk doen”, luidt het bij de vrijwilligers. “Is het echt nodig binnen te vallen op het moment dat we medische hulp verlenen aan zieke mensen?”, besluiten de vrijwilligers aan de kust. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!