Opinie - Een Andere Joodse Stem

Een Andere Joodse Stem pleit voor vrijheid voor Gaza

"We roepen de Israëlische overheid met aandrang op maatregelen te nemen om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen, en om Palestijnen het recht te geven om in Gaza of elders te betogen."

vrijdag 6 april 2018 15:37
Spread the love

Vorige vrijdag, terwijl veel Joden zich wereldwijd aan het voorbereiden waren om Pesach te vieren, een feest dat symbool staat voor de bevrijding van het Joodse volk uit de Egyptische slavernij, probeerden tienduizenden Palestijnen in de Gazastrook ook hun recht op vrijheid en waardigheid op te eisen. Het merendeel van de twee miljoen inwoners van Gaza zijn vluchtelingen aan wie de terugkeer naar hun huis en dorp werd ontzegd, omdat die gebieden nu tot Israël behoren.

In de voorbije twaalf jaar zagen zij zich steeds meer ingesloten worden, hoofdzakelijk door Israël, maar met medeweten van Egypte en de internationale gemeenschap. De Gazastrook is daardoor volkomen geïsoleerd van de rest van de wereld, wat leidt tot de vernietiging van economie, infrastructuur en publieke diensten. Geen enkele vijandigheid, noch politiek conflict kan deze langdurige collectieve straf, een grove schending van het internationaal recht, legitimeren.

Gaza’s schreeuw voor vrijheid werd vorige vrijdag beantwoord door Israëlische scherpschutters. Minstens zeventien Palestijnen lieten daarbij het leven en nog eens honderden burgers raakten gewond. Terwijl we deze verklaring schrijven, wordt het Palestijnse protest voortgezet, net als de gewelddadige repressie van Israël. We roepen de Israëlische overheid met aandrang op maatregelen te nemen om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen, en om Palestijnen het recht te geven om in Gaza of elders te betogen.

Een Andere Joodse Stem sluit zich aan bij het pleidooi van Europese leiders en zelfs Israëlische oppositieleiders om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de Israëlisch militaire acties. Maar we willen ook beklemtonen dat dit niet voldoende is: de Israëlische overheid moet de illegale isolering van de Gazastrook en het collectieve strafbeleid tegen de inwoners beëindigen. Belgische en Europese leiders moeten eisen dat Israël de mensenrechten en het internationale recht respecteert, zoals gesteld in artikel 2 van de EU-Israël Associatieakkoord. Een Andere Joodse Stem zal solidair het Palestijnse volk en zijn zoektocht naar vrijheid blijven steunen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!