Big data en De Lijn : hoe uw overheid met uw privacy om gaat.

Big data en De Lijn : hoe uw overheid met uw privacy om gaat.

vrijdag 6 april 2018 17:19
Spread the love
Dezer dagen komt ondermeer Facebook op een wijze in het nieuws omtrent uw privacy die nogal wat wenkbrauwen doet fronsen. Bedrijven die het niet zo nauw nemen met je privacy of die al  dan niet ongewild uw persoonlijke gegevens te grabbel gooien, zelf wereldwijd. Het is een realiteit. Maar hoe zit het met de overheid en de wijze waarop zij met uw privacy omgaat? Schuilen er gevaren in de wijze waarop uw overheid gegevens deelt met de wijde wereld, ook al lijken die op het eerste zicht onschuldig?

 

De transitieovereenkomst met De Lijn

Laat me toe even te citeren uit de transitieovereenkomst die Ben Weyts (N-VA), Minister van Mobiliteit,  de Vlaamse overheid en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn sloot voor de periode 2017-2020.

“Data en webservices dienen actief ter beschikking gesteld te worden van derde partijen met oog op het stimuleren van digitaal ondernemerschap in Vlaanderen en daarbuiten. De Lijn werkt de nodige software uit en maakt zijn data beschikbaar voor andere app- ontwikkelaars.

In die zin draagt De Lijn bij aan de volgende ambitie in het regeerakkoord: “We maken ons verplaatsingsgedrag slimmer door in te spelen op technologische innovaties en het aanbieden van multimodale realtimeinformatie aan alle weggebruikers. We stimuleren de versnelde uitwisseling van verkeers- en mobiliteitsgerelateerde informatie en andere open data tussen alle mogelijke actoren.”

en

“De Lijn zal ook inzetten op ondersteuning van de lokale economie door nieuwe webservices te ontwikkelen die eenvoudig en veilig ter beschikking worden gesteld aan kleine en grote partners, ontwikkelaars en startups. Hiervoor zal De Lijn community support organiseren om op een eenvoudige manier partners te laten werken met onze data en platformen.”

Tot zo ver de beheersovereenkomst tussen De Lijn en Vlaamse overheid.

 

Optimalisatie van aanbod en dienstverlening, maar …

Het spreekt voor zich dat deze elementen in de eerste plaats erop gericht zijn de doorstroming van de mobiliteit en het informeren (realtime) van de reizigers te optimaliseren. Samen met de toepassing van digitale tickets en abonnementen verzamelt De Lijn ook een schat aan informatie die voor bedrijven uitermate interessant kunnen zijn. Deze zomaar delen, zoals de overeenkomst suggereert,  kan onschuldig lijken op het eerste zicht.

In de oceaan van digitale informatie, gegevensdata, localisaties en uw eigen communicatie- en betalingsmiddelen worden de gegevens die De Lijn verzamelt en ‘actief ter beschikking gesteld van derde partijen’ al heel wat minder onschuldig. Ook al worden uw persoonlijke gegevens daarom niet rechtstreeks doorgegeven of het gebruik van uw digitaal ticket of abonnement kenbaar gemaakt, kunnen Big Data er voor zorgen, dat derden perfect weten welke uw gewoonten zijn, uw verplaatsingen, uw mobiliteit, uw werkplaats, verblijfsplaats en zoveel meer …

 

Uw mobiliteitsgegevens zijn heel wat waard.

Mocht het dan zo zijn dat enkel en uitsluitend de (aan-)gepaste en gepersonaliseerde reclameboodschap verschijnt in uw bushokje ’s ochtends bij het wachten of bij het afstappen in de stad op weg naar het inkopen, zou men nog enig begrip kunnen opbrengen voor de gewiekste reclamejongens en het delen van de data langs De Lijn.

Uiteraard weten we ondertussen beter. Data die op een onschuldige wijze in verkeerde handen terecht komen, worden zonder scrupules misbruikt voor eigengewin of zelf manipulaties, al dan niet politiek.

De wijze waarop de Vlaamse overheid met de beheersovereenkomst, in dit geval met De Lijn, omgaat wat privacy en de digitalisering van de dienstverlening betreft, doet alvast vragen rijzen. Ook al zal De Lijn nooit zelf uw privacy schenden, daar mag men redelijkerwijs van uit gaan, mag de overheid niet blind zijn voor de mogelijke en praktische gevolgen van het “delen en stimuleren van de versnelde uitwisseling van verkeers- en mobiliteitsgerelateerde informatie en andere open data tussen alle mogelijke actoren.”

De overheid dient uw privacy te beschermen.

De ongezonde verstrengeling tussen overheid en private ondernemingen, ook wat “open” dataverkeer betreft, dient ten allen tijde vermeden te worden, meer nog : het is een kerntaak van de overheid de privacy van zijn burgers te bewaken en te beschermen. Het voorzorgsprincipe zou hier absoluut moeten gelden, dat in tegenstelling tot het wagenwijd open zetten van de digitale voor- en achterdeuren.

Gerry Van de Moortel

take down
the paywall
steun ons nu!