Open brief - Nils Luyten, Andrea Bardyn

Kwetsbare huurders hebben geen boodschap aan eenzijdige visies

Orbit vzw en Buren zonder Grenzen hopen dat er in Leuven ook zal geluisterd worden naar de stem van de huurder.

woensdag 4 april 2018 16:26
Spread the love

Beste Lorin Parys,

Fijn dat u met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen de kat de bel aanbindt over de woonproblematiek in Leuven. En toch, jammer dat u maar één kat uitkiest. Overbewoning bij erkende vluchtelingengezinnen is inderdaad een groot probleem. In Leuven, maar ook in andere steden en gemeenten. U vraagt echter geen aandacht voor de oorzaken achter deze prangende woonomstandigheden. 

Overbewoning na gezinshereniging

Met het project ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ ondersteunt ORBIT vzw sinds twee jaar burgerinitiatieven die zorgen voor betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor erkende vluchtelingen en andere kwetsbare huurders. In Leuven ondersteunen we zo het burgerinitiatief Buren Zonder Grenzen, waar erkende vluchtelingen terecht kunnen voor hulp met het zoeken naar een huurwoning. In 2016 zochten vooral alleenstaanden koortsachtig naar een onderdak. Gevluchte vaders en moeders die hun familie voorop gingen en alleen de levensgevaarlijke oversteek naar Europa waagden. Eenmaal in België en erkend als vluchteling, vonden zij met een stevige portie geduld, geluk en vooral de énorme inzet van vrijwilligers een appartementje met één slaapkamer, een studio, of jawel, een studentenkot. Nu een tijdje later, brengen diezelfde vaders en moeders hun familie op een veilige manier naar België via de procedure van gezinshereniging. Dat recht hebben ze, dus dit mag geen verrassing zijn.

Een grotere woning zoeken in afwachting van hun kinderen heeft geen zin, dat kunnen zij niet betalen. U weet dat de meesten nog op zoek zijn naar werk en het dus moeten stellen met een leefloon als alleenstaande van €892,70? U weet vast ook het Steunpunt Wonen, Leuven aanduidde als één van de duurste huurgemeenten en dat volgens de Huisvestingsdienst van KULeuven een studentenkot gemiddeld €460 per maand kost? En u kent uiteraard de norm die stelt dat men maar een derde van het inkomen aan huur mag besteden. Beseft u dan ook dat dit rekensommetje nooit zal kloppen? De gevolgen zijn u al bekend: vader, moeder en kinderen leven noodgedwongen op elkaar in kamers van enkele vierkante meters groot.

Zo proberen zij vaak maanden tot jaren te (over)leven, terwijl zij samen met ons en lokale vrijwilligers naar een grotere huurwoning zoeken. Op een huurmarkt waar het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen reeds jarenlang aansleept en waar discriminatie op basis van inkomen en afkomst geen uitzondering is. Een huurmarkt die ook vrienden en familie dwingt om elkaar op te vangen in kleinschalige kroten.

Nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

U pleit voor meer controle door de stad. Biedt u dan ook oplossingen voor zij die als gevolg van overbewoning op straat komt te staan? Zo kreeg ORBIT vzw nog maar vorige week een noodoproep doorgestuurd vanuit Leuven. Buren zonder Grenzen vroeg mee uit te kijken naar onderdak voor een gezin met tien kinderen dat na gezinshereniging uit hun studentenkot was gezet. Gezinnen als deze hebben geen boodschap aan uw eenzijdige visie. Zij hebben nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.

ORBIT vzw hoopt daarom dat u bij het schrijven van uw lokale partijprogramma inzet op méér sociale huisvesting, méér transit- en noodwoningen. Dat u inzet op modulaire woonvormen die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Dat u werkt aan kwaliteitsverhoging op de privémarkt én voorkomt dat huurprijzen verder stijgen. Dat u gebruik maakt van sociaal beheersrecht om leegstand een tijdelijke invulling te geven. En dat u actief discriminatie aanpakt.

Kortom, wij hopen dat u niet alleen oor hebt naar de verhuurder, maar ook naar de huurder. ORBIT vzw en Buren Zonder Grenzen zijn meer dan bereid om u hierin bij te staan.

Nils Luyten – ORBIT vzw
Projectmedewerker ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’
Andrea Bardyn – Buren Zonder Grenzen

Antwoord Lorin Paris:

Beste Nils Luyten en Andrea Bardyn,

Ik heb uw open brief die u publiceerde op DeWereldMorgen.be gelezen. Ik antwoord graag omdat ik de inspanningen die Orbit en Buren zonder Grenzen leveren om kwetsbare mensen op de huurmarkt te helpen apprecieer. Maar ook omdat de wooncrisis in Leuven al langer een bezorgdheid is van mij. Die crisis gaat verder dan enkel het probleem van overbewoning door vluchtelingen. Elk Leuvens gezin vraagt zich af of zoon of dochter later nog voldoende financiële middelen zal hebben om in Leuven te kunnen blijven wonen.

Maar vooraf, toch nog dit: had u uw brief niet beter begonnen met ‘Beste burgemeester Tobback’ in plaats van ‘Beste Lorin’? De burgemeester die verantwoordelijk is voor de situatie zoals die vandaag is. De burgemeester die nota bene vriendelijk oproept om vreemdelingen te gaan verklikken in geval van overbewoning omdat zijn diensten blijkbaar zelf de controle niet uitvoeren. De burgemeester en het stadsbestuur die de afgelopen 24 jaar steeds weer zeiden dat je de wooncrisis in Leuven niet kón aanpakken want dat het om de ‘private markt’ ging.

U schrijft dat u ‘vorige week een noodoproep doorgestuurd kreeg vanuit Leuven. Buren zonder Grenzen vroeg mee uit te kijken naar onderdak voor een gezin met tien kinderen dat na gezinshereniging uit hun studentenkot was gezet. Gezinnen als deze hebben geen boodschap aan uw eenzijdige visie. Zij hebben nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.’

Ik stelde dat het stadsbestuur kordater moest optreden wanneer veel meer mensen dan toegelaten op een veel te kleine oppervlakte wonen. Heeft u al eens nagedacht hoeveel huiseigenaars hun studio, appartement of kot nog zullen willen verhuren aan een vluchteling wanneer ze een huurcontract met één vluchteling afsluiten maar er later 11 blijken te wonen? Een verhuurder is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van zijn gebouw en zijn verzekering dreigt overbewoning niet te dekken. Als we  dit fenomeen gedogen, zullen er op lange termijn nog minder woningen voor vluchtelingen zijn.

We kunnen dus geen uitzonderingen maken voor vluchtelingen. De Wooncode en de brandveiligheidsnormen gelden voor iedereen. Gek dat u dat plots minder belangrijk vindt. 

U vraagt meer betaalbare huisvesting in Leuven. We zijn blij dat u onze eis als constructieve oppositie in Leuven steunt. En u hoopt dat we in ons lokaal partijprogramma zullen inzetten op méér sociale huisvesting, modulaire woonvormen en gebruik van het sociaal beheersrecht om maar enkele elementen te noemen. Ik raad u aan om ons programma eens te lezen, u zal er veel van wat u vraagt in terugvinden: https://leuven.n-va.be/nieuws/10-slimme-bouwstenen-voor-een-fris-woonbeleid-in-leuven?pq=search/site&keyword=bouwstenen&page=1#vr1

Zo stellen we inderdaad voor om méér woningen op de huurmarkt te brengen via het Sociale Verhuurkantoor. Daar huurt de stad net onder de marktprijs een woning in van een privé eigenaar. Die verhuurt ze goedkoper door met de belofte aan de eigenaar borg te staan voor de huur en de staat van de woning. Een oplossing die ook erkende vluchtelingen kunnen gebruiken. Leuven heeft na een kwart eeuw socialistisch bestuur zo’n 117 SVK woningen. Brugge, dat iets meer inwoners heeft maar minder studenten, heeft er 3 keer zoveel. Het kleinere Kortrijk heeft er meer dan 400.

Maar ook nog dit. Ik hoop dat jullie zullen blijven meewerken aan goede informatie over de woningmarkt. Zodat vluchtelingen weten dat Leuven één van de duurste steden is om zich te vestigen en dat ze ook nog andere keuzes hebben.   

Het is dus inderdaad tijd voor verandering in Leuven, zeker wat betreft  het woonbeleid. Daarvoor kan u op ons rekenen.

Groet,

Lorin

take down
the paywall
steun ons nu!