Bron: Flickr
Nieuws, Samenleving, België -

Zelfmoordlijn voerde 22 procent meer chatgesprekken in 2017

In 2017 voerden de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 15.073 gesprekken met mensen die aan zelfdoding denken en hun omgeving, een lichte stijging (3 procent) ten opzichte van 2016. Aan de chat werden 22 procent meer gesprekken gevoerd: 1.898 chatgesprekken, ten opzichte van 1.554 in 2016.

donderdag 29 maart 2018 18:43
Spread the love

In 2017 legde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de organisatie achter de Zelfmoordlijn, haar focus op de chathulpverlening: de openingsuren van de chat werden uitgebreid, er vond een gebruikersonderzoek plaats, en het effect van de gesprekken op de chatoproepers werd onderzocht.

Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ: “Via de chat bereiken we vooral jonge mensen. De helft van de oproepers is jonger dan 30. We wilden dan ook onze chat beter aanpassen aan de noden en verwachtingen van deze doelgroep. De uitbreiding van de chaturen (nu dagelijks bereikbaar van 18u30 tot 22u) is hier een resultaat van. We maakten ook een filmpje om potentiële oproepers beter in te informeren over wat ze van een chatgesprek kunnen verwachten en een pagina met extra hulpbronnen voor als mensen niet meteen op onze chat binnen geraken.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We merken dat onlinehulpverlening in de lift zit. Het is een laagdrempelige manier om impact te hebben op mensen die ondersteuning vragen, maar die we o.a. via de reguliere zorg niet  of moeilijk bereiken. Chatten, en dat kan ook anoniem, met een medewerker van de Zelfmoordlijn kan echt een verschil maken. Daarom ondersteun ik de keuze van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding om hier in de toekomst nog meer op in te zetten.”

Ook de kwaliteit van de chatgesprekken werd onderzocht. Oproepers werden gevraagd voor en na hun gesprek aan te geven hoe ze zich voelden. Hieruit is gebleken dat de gesprekken met de Zelfmoordlijn-chat ervoor zorgen dat de oproeper zich minder hopeloos, minder uitzichtloos en minder alleen voelt. Daarnaast geven de oproepers aan dat ze meer controle ervaren, en minder de intentie hebben om te sterven. “Er is nog altijd weinig onderzoek over de effecten van laagdrempelige hulp zoals die van de Zelfmoordlijn. Dat we nu kunnen vaststellen dat bij onze oproepers de suïcidaliteit effectief afneemt door het crisisgesprek, is dan ook een bevestiging van onze manier van werken”, zegt Kirsten Pauwels.Bron: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Totale aantal oproepen blijft stijgen

Het totale aantal oproepen dat beantwoord wordt door de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn blijft stijgen. Ook werden er meer oproepen naar Tele-Onthaal doorgeschakeld, wanneer er niet meteen een vrijwilliger van de Zelfmoordlijn beschikbaar is.Bron: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Kirsten Pauwels: “Het blijft onze grootste uitdaging om meer mensen een gesprek aan te bieden. We blijven dan ook investeren in het werven en opleiden van vrijwilligers. Daarnaast zoeken we ook naar andere manieren om onze oproepers te helpen: door de opstart van een forum waar lotgenoten elkaar kunnen ondersteunen, maar ook door het zoeken naar mogelijkheden om mensen makkelijker in contact te brengen met de reguliere hulpverlening.”

 

 

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!