Bron: Flickr
Aankondiging, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Staking bij IT Vlaamse overheid wegens leeftijdsdiscriminatie

De “nieuwe” directie van DXC Technology in Mechelen (ex-HP, nu ESB) kondigde aan om systematisch de meerderheid van de 45+ te willen vervangen door “jonge teams”. Op 5 februari verspreidden wij een persmededeling met de alarmkreet vanwege het personeel en het feit dat de Vlaamse Overheid voor haar grootste IT-onderaannemer de andere kant op leek te kijken. Een mislukte verzoening op 8 maart leidde tot een stakingsaanzegging die afloopt op 30 maart 2018.

donderdag 29 maart 2018 17:24
Spread the love

Na uitputting van alle interne procedures, volgde op 8 maart een ultieme poging tot verzoening bij de Fod WASO. DXC Technology weigerde evenwel zowel de lopende cao te respecteren als de aangekondigde koude en systematische ontslagen van de 45+ers vanaf 1 november 2018 terug te trekken. In bijlage vindt u de presentatie van de toestand tot en met 8 maart, zoals voorgelegd aan het verzoeningsbureau en de sociaal bemiddelaar.

Ondertussen had bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement laten weten dat de Vlaamse Overheid zich voortaan niets aantrekt van sociale misdrijven of sociale dumping bij haar onderaannemers. Mw. Yasmine Kherbache (sp.a) bracht minister Homans (NV-A) op de hoogte van het pamflet uitgedeeld op de Vlaamse Overheid en had blijkbaar ook kennis gekregen van bijkomende elementen die wijzen op systematische leeftijdsdiscriminatie. Zeer verontrustend stelt Mw. Homans dat zij op de hoogte is van de zaak, maar weigert tussen te komen. Voor de Vlaamse Overheid moeten sociale misdrijven in haar gebouwen en voor haar rekening kunnen, zolang het niet rechtstreeks bij een ambtenaar is. Het is wellicht wachten op de eerste sweatshop die diensten levert aan Vlaanderen, met dank aan de NV-A.

Het nieuwe laissez-faire van de NV-A is des te merkwaardig omdat de overheden via de OESO en de nationale contactpunten aan privé-ondernemingen wél opleggen dat zij er bij hun onderaannemers zelf actief op moeten toezien dat deze de sociale wetgeving naleven.

Na vruchteloze uitputting van de mogelijkheden tot verzoening en gezien de vaandelvlucht van de Vlaams Overheid, werd dan ook een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend. Tot op heden blijft de directie elke vraag tot verder overleg weigeren. Meer nog, tot aan de verzoening werden mensen verzocht zelf als “vrijwilliger” ontslag te nemen. Sinds 8 maart (wat dus nog niet in de presentatie in bijlage staat) startte de directie met de harde uitvoering van het aangekondigde en in februari zogenaamd ingetrokken collectief ontslag. Ze voert letterlijk haar chantage uit, blijkbaar gesterkt door de Vlaamse Overheid. De slachtoffers worden nu zogenaamd om “performantie” ontslagen zonder toepassing van de cao sociaal plan, maar evenmin zonder de in het arbeidsreglement vastgelegde procedure bij “disfunctioneren”. DXC huurde een specifieke dure consultant in om voor eind maart zo 89 mensen van de loonlijst te krijgen, buiten en tegen alle wettelijke bepalingen in.

Buiten de Vlaamse Overheid behoren de verschillende administraties van de federale en Waalse overheden ook tot de grootste klanten van DXC Technology. De komende weken en maanden zullen deze dan ook gevraagd worden een meer verantwoordelijke houding aan te nemen dan de Vlaamse Overheid. Zo werd op 21 maart, tijdens een bezoek van de DXC country manager Phlippe Jaeken aan de NMBS, door een uitgebreide delegatie van het personeel alvast een gunstig onthaalde vraag om solidariteit aan de collega’s van de NMBS gericht.

Hoewel het stakingswapen vrijwel nooit wordt gebruikt in de IT-sector en de personeelsvertegenwoordiging ondanks de uitzonderlijk arrogante wijze waarop DXC Technology zich onttrekt aan de Belgische wetgeving tot het uiterste is gegaan om harde acties te vermijden, loopt de stakingsaanzegging af op vrijdag 30 maart 2018.

Morgen wordt dan ook het werk neergelegd. In de voormiddag verzamelt het personeel zich in Mechelen om de toestand verder te bespreken. Na 30 maart volgen voor onbepaalde duur maandelijks gelijkaardige acties, ook bij verschillende klanten. Daarnaast zullen de grote klanten en toekomstige klanten bezocht worden om hen te vragen hun onderaannemer de wetgeving te doen naleven. Wij rekenen alvast op een meer verantwoordelijke en consequente houding van de federale en Waalse overheden. 

take down
the paywall
steun ons nu!