De actie bij Brussel Centraal. Bron: Tout Autre Chose.
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Feestelijke actie burgercollectief: ‘Don’t let humanity fly away … Hold it tight!’

Burgers hebben vanmiddag actie gevoerd om het gebrek aan menselijkheid in het huidige migratiebeleid aan te klagen. Door de tekst 'Don’t let humanity fly away' te laten wegvliegen in de inkomhal van de stations Brussel-Centraal, Namen en Gent-Sint-Pieters, willen ze het onmenselijke karakter aanklagen dat het asielbeleid van deze regering kenmerkt.

donderdag 29 maart 2018 19:15
Spread the love

“Deze regering wil een deel van onze menselijkheid doen verdwijnen, door elke vorm van menselijkheid te laten varen ten aanzien van ontwortelde mensen, en hen aan hun lot over te laten zegt Bastien*, één van de organisatoren. Niet enkel kunnen mensen in irregulier verblijf zich niet langer welkom voelen onder hun eigen dak, maar binnenkort is ook de woning van mensen die hen onderdak bieden misschien niet langer een veilig toevluchtsoord.”

De vreedzame en feestelijke actie wil een antwoord bieden op de hardheid van politie, overheden en politiek ten aanzien van migranten, vluchtelingen en mensen die hen helpen. Van de scherpe communicatie van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, over zijn leugens in het parlement, tot het terugsturen van mensen die een risico lopen op foltering en, binnenkort, een terugkeer naar de opsluiting van minderjarigen in gesloten centra, deze regering hult zich in onmenselijkheid.

Elke avond bieden tientallen vrijwilligers zich aan om 200 à 250 mensen op te vangen die door de regering aan hun lot worden overgelaten tot ze kunnen worden gearresteerd. Alles samen zijn duizenden mensen betrokken bij dit menselijke en solidaire proces. Dit blijkt ook uit het feit dat niet minder dan 40.000 mensen ingeschreven zijn bij het Burgerplatform.

Ook bij de humanitaire HUB bieden honderden vrijwilligers elke dag materiële hulp, raad, maar ook mooie momenten van samenzijn met mensen die in de eerste plaats op zoek zijn naar een plaats waar ze terug op krachten kunnen komen na alles wat ze hebben meegemaakt. De regering weigert de solidariteit van deze Belgische burgers te erkennen, en probeert hen zelfs te marginaliseren door en verharding van discours en maatregelen.

Deze burgers, die al meermaals in Brussel op straat zijn gekomen, hebben keer op keer aangetoond dat het hier niet gaat om een stille minderheid van softe ‘gutmenschen’, maar een goed georganiseerd middenveld, dat de mensenrechten wil beschermen tegen een regering die deze rechten wil schenden onder het mom van een hypothetisch aanzuigeffect. Van de bijeenkomsten van december, waarbij burgers politie-acties verhinderden, tot de betoging van 25 februari die meer dan
tienduizend mensen op de been kreeg: het mag duidelijk zijn dat er een onderstroom is van menselijkheid, waardigheid en solidariteit, die de overheid niet langer kan negeren door zich te beroepen op angst, leugens en demagogie. 

Terwijl België zich voorbereidt op de World Cup onder de nationale slogan “Eenheid maakt macht”, leidt het gevoerde beleid er net toe dat er tweedracht gezaaid wordt tussen mensen die voor en tegen migranten zijn. Het burgercollectief is zich ervan bewust dat het migratievraagstuk een stuk complexer is dan het populistische en simplistische discours dat wordt gehanteerd door bepaalde politici. Daarom wil het collectief verenigend werken rond de basiswaarden van menselijkheid,
waardigheid en solidariteit.

“Deze drie waarden moeten centraal staan in het beleid, zeker wanneer het gaat over asiel en migratie, aldus Lise*, deelneemster aan de actie. Elk individu moet op zichzelf beschouwd worden en niet als deel van een bepaalde groep, met als gevolg dat zijn rechten geschonden worden. De waardigheid van eenieder moet gewaarborgd worden, en het is de verantwoordelijkheid voor de staat om dit te verzekeren. Nu worden zieken, zwangere vrouwen en minderjarigen uitgesloten van
zorg, enkel en alleen omdat ze migrant zijn. Ten slotte is solidariteit de basis van onze menselijkheid. 

Door net dat te proberen criminaliseren, valt men de fundamenten van onze democratische samenleving aan.” Deze vreedzame actie wordt in 3 grote steden in het land georganiseerd om aan te tonen dat deze solidaire burgerbeweging in het volledige land aanwezig is. Dit in tegenstelling tot het heersende beeld van een land dat verdeeld is tussen naïeve Franstaligen en racistische Vlamingen. Terwijl de
fundamenten van onze samenleving worden aangevallen door politici en media die zich afkeren van het algemene belang, zijn het de burgers die zich mobiliseren, en daarbij de klassieke sociale, politieke en taaltegenstellingen overstijgen.

Don’t let humanity fly away … Hold it tight!

 

Check hier de video van de actie bij Brussel Centraal.

*Gezien het huidige klimaat, hebben ze ervoor gekozen schuilnamen te gebruiken. Dit is betreurenswaardig maar jammer genoeg noodzakelijk.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!