Bron: Pixabay
Opinie, Economie, Politiek, België - Louis De Jaeger

“Drinkwater moet goedkoper, landbouw moet duurzamer”

'Droogte in Vlaanderen tegengaan? Drinkwater moet duurder', klonk het gisteren in De Morgen. Daar is eco-entrepreneur Louis De Jaeger het niet mee eens. Volgens hem moet vooral de landbouw duurzamer.

dinsdag 27 maart 2018 17:48
Spread the love

Wanneer het regent en er is een lek in het dak heeft het weinig zin om je muur ieder jaar opnieuw te verven. We moeten het probleem bij de oorzaak aanpakken en het lek dichten. Het is een typisch fenomeen binnen de wetenschap en bijna een nieuwe religie binnen onze maatschappij om enkel de symptomen aan te pakken.

Het is de huidige manier van landbouw dat de grootste oorzaak is van droogte. Zo zijn wetenschappers er het over eens dat de woestijn in Noord-Afrika ontstaan is door aan roofbouw te doen. Wanneer we kijken naar Spanje en naar de Verenigde Staten zien we net hetzelfde. In plaats van aan duurzamere landbouw te doen investeren ze in California bijvoorbeeld miljarden om dammen te bouwen en irrigatiekanalen aan te leggen. Hierdoor pikken ze eigenlijk het water van verderop gelegen valleien.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het aanplanten van bomen ervoor zorgt dat er meer regenval is. Dat komt omdat bossen kleine stofdeeltjes uitstoten die in de lucht gaan waaraan er regendruppeltjes aan kunnen kleven en zo naar beneden vallen. Een bos is als het ware een reusachtig ondergronds meer. Zo pompen bomen minerale voedingsstoffen diep vanuit de aarde, ze vormen hiermee bladeren die ze dan in de herfst laten vallen. Die gevallen bladeren vormen ieder jaar een dikkere humuslaag waarin microfauna kan leven, deze kleine diertjes zorgen voor een goede bodemstructuur. Bomen doen ook enorm veel aan transpiratie waardoor er een beter watercyclus ontstaat.

De bodem of de grond is als het ware een bank, een kluis, een soort frigo. Wanneer er zorg wordt gedragen voor de bodem en er een gezonde bodemstructuur is worden er tonnen co2 opgeslagen in de bodem. Ook is het algemene kennis dat hoe meer organische materie er in de bodem is, hoe meer waterbergend vermogen er is. Geoff Lawton, een ecologische landschapsontwerper, heeft in verschillende woestijngebieden enkele ingrepen gedaan waardoor er met éénmaal regen per jaar genoeg is om een productief stuk land te hebben.

In 1945 werd het boek ‘A Ploughman’s Folly’ uitgegeven, geschreven door Edward H. Faulkner. Hierin werd al zeer duidelijk beschreven hoe verwoestend het effect is van de aarde te ploegen, kijk maar naar de Dust Bowl.?Het ploegen van de aarde kan vergeleken worden met het éénmalig plunderen van je bankrekening om een luxe-fuif te organiseren, allemaal goed en wel, maar de volgende dag is je bankrekening leeg. Per keer dat men ploegt gaat meer dan de helft van de voedingsstoffen verloren, sterven nuttige bodemdiertjes, gaat de bodemtextuur naar de vaantjes en is er hierdoor weer nood aan vervuilende bemesting en pesticiden. Het zijn niet personenauto’s die de grootste boosdoeners zijn van global warming, het is de fout van de geïndustrialiseerde landbouw.

De manier hoe we vandaag de aarde bewerken is alsof een man een vrouw jaar na jaar verkracht om kinderen te verwekken, wanneer ze hierdoor ten onder gaat en halfdood ligt, bindt hij ze aan een bakster en doet hij gewoon verder. De landbouwer dood eerst alle leven in de bodem en moet zich daarna te pletter werken en schulden maken om de bodem kunstmatig ‘vruchtbaar’ te houden.

Dat zelfs wij in België, het ‘meest regenachtige land ter wereld’, met droogte te maken krijgen is het teken dat er iets serieus mis is. Waarom zouden de burgers alweer moeten opdraaien voor problemen veroorzaakt door de grote jongens?

De toekomst is agro-ecologie, en gaat nog een stapje verder dan biologisch. Het is een landbouwmethode die de natuur zoveel mogelijk probeert na te bootsen. Zo is agroforestry één van de methoden om droogte tegen te gaan. Het komt erop neer om om de zoveel meter een rij bomen te zetten zodat landbouwwerktuigen nog steeds door kunnen. De bomen zorgen voor het bergend vermogen van water, het naar boven pompen van voedingsstoffen en de diversificatie van inkomen. Onderzoekers hebben berekend dat er op één hectare agroforestry evenveel productie is als op een traditionele hectare landbouwgrond plus een halve hectare bos.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!