Foto: Jurgen Masure (BTB-ABVV)
Opinie, Economie, Politiek, België - BTB-ABVV

Wie liegt? BTB of staatssecretaris De Backer?

Dat de staatssecretaris De Backer niet tevreden is over het slecht rapport dat hij van BTB-ABVV krijgt, dat verwondert ons niet. Zijn beleid schiet immers te kort. Dat hij het ledenblad van BTB-ABVV vergelijkt met de communistische ‘Pravda’, daar zou je nog mee kunnen lachen, mocht het niet zo’n zielige reactie zijn voor een staatssecretaris. Dat hij de BTB beschuldigt van leugens is onaanvaardbaar. De feiten spreken immers voor zich.

vrijdag 23 maart 2018 16:19
Spread the love

De extra honderd beloofde inspecteurs zijn er niet!

Op 16 maart, tijdens de vergadering van de Nationale Arbeidsraad, moest de kabinetschef van staatssecretaris De Backer immers toegeven dat er hoogstens 30 van de beloofde extra 100 inspecteurs aangeworven werden. De aanwervingen die de laatste jaren zijn gebeurd, gaan immers over het deels compenseren van pensioneringen en natuurlijke afvloeiingen, maar niet over extra inspecteurs.

Bovendien kon hij geen opheldering geven of het hier over voltijdse of deeltijdse betrekkingen gaat. Daar heeft hij een maand tijd voor nodig om dit verder uit te zoeken. Feiten zijn feiten: ofwel heeft het kabinet De Backer in de Nationale ArbeidsRaad foute informatie gegeven, ofwel heeft de BTB gewoon gelijk.

De inspectiediensten zelf klagen over onderbezetting

Op een vergadering met de topmensen van de inspectiediensten op 15 maart moesten deze inderdaad bevestigen dat de inspectiediensten onderbezet zijn. Andere deelnemers dan BTB bezorgden ons de geluidsopnames van deze vergadering die zwart op wit onze beweringen bewijzen.

Meer controles?

Dat er extra controles gebeurden de laatste maanden onder niet aflatende vakbondsdruk, is een realiteit die ook in ons perscommuniqué zwart op wit vermeld wordt. Echter, de beloofde extra controleurs zouden net méér en efficiëntere controles moeten realiseren. En zouden de strijd tegen sociale dumping succesvoller maken.

Hoe verklaart de staatssecretaris anders dat de inspectiediensten wegens onderbemanning niet tijdig kunnen reageren op een verzoek van de arbeidsrechtbank in Limburg waardoor een rechtszaak tegen het bedrijf RMT na klacht van BTB opnieuw op de lange baan wordt geschoven?

7.000 extra banen in de transportsector? Fake nieuws!

De staatssecretaris beweert in zijn reactie dat er 7.000 extra banen kwamen in de transportsector onder ‘zijn’ beleid. Dit is niet meer dan fake nieuws ! Die 7000 extra banen situeren zich immers in de logistieke sector, het niet-rijdend personeel. Er kwamen geen extra banen bij voor chauffeurs, enkel voor logistiekarbeiders: inpakkers, dispatchers, heftruckchauffeurs, orderpickers, enzovoort.

Philippe De Backer, doe uw werk!

In plaats van de vakbond – die bondgenoot is in de strijd tegen sociale dumping die de staatssecretaris beweert de voeren – in een kwaad daglicht te stellen, zou de staatssecretaris er goed aan doen om de elementen die we aandragen ter harte te nemen.

Wie beweert dat het goed gaat in de strijd tegen sociale dumping in de transportsector, nodigen we uit om even langs de parkings, industriezones en havengebieden te rijden en zelf vast te stellen hoe diepgeworteld deze kanker woekert in België. De staatssecretaris moet stoppen met schelden en gewoon zijn werk doen.

take down
the paywall
steun ons nu!