Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Wereld, Milieu -

Helft meer overstromingen in tien jaar tijd

De frequentie van overstromingen en extreme neerslag is in amper 10 jaar tijd met 50 procent gestegen, en sinds 1980 zelfs verviervoudigd. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van de Europese Commissie.

donderdag 22 maart 2018 15:34
Spread the love

De opmerkelijke cijfers staan in een rapport van de European Academies Science Advisory Council (Easac), de koepel van 27 nationale wetenschapsacademies in de Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.

Wereldwijd is het aantal overstromingen en andere neerslaggerelateerde extremen verviervoudigd sinds 1980, en verdubbeld sinds 2004. Ook andere extreme weerfenomenen, zoals stormen, droogte en hittegolven zijn meer dan verdubbeld sinds 1980.

Economische schade

Dergelijk extreem weer brengt een aanzienlijke economische kost met zich mee. Zo blijkt dat stormen in Noord-Amerika in 1980 nog minder dan 10 miljard dollar schade toebrachten aan de economie, maar dat dit cijfer tegen 2015 al opliep tot 20 miljard dollar. Uit statistieken van herverzekeraar Munich Re blijkt bovendien dat de schadevergoedingen voor klimaatgerelateerde verliezen wereldwijd met 92 procent gestegen zijn sinds 2010.

Er is ook goed nieuws: in Europa komen rivieroverstromingen weliswaar vaker voor, maar blijft de schade min of meer gelijk. Dat lijkt erop te wijzen dat beschermingsmaatregelen vruchten afwerpen.

“Deze studie is een update van ons rapport uit 2013 met de laatste beschikbare data en bevestigt onze conclusies van toen”, zegt hoogleraar Michael Norton, hoofd Milieu bij Easac. “Er heeft een significante stijging plaatsgevonden in de frequentie van extreem weer, en die zet zich verder door. Dat maakt beschermingsmaatregelen alleen maar dringender. De strijd tegen de klimaatverandering en aanpassing aan gevolgen ervan moeten de hoekstenen van het beleid blijven. Deze update komt er op een cruciaal moment, nu de Europese Commissie dit jaar werkt aan een herziening van de klimaatstrategie.”

Golfstroom

De wetenschappers bogen zich ook over de vraag of de Golfstroom enkel afneemt of helemaal kan stilvallen, met ernstige gevolgen voor het klimaat in het noordwesten van Europa. Recente meetgegevens wijzen op een aanzienlijke verzwakking van de Golfstroom, stelt het rapport. Die is het gevolg van de toenemende hoeveelheid zoetwater door de smeltende ijskap op Groenland en toegenomen neerslag in het noorden. Maar ook de studie van Easac is er nog niet uit of de Golfstroom helemaal kan uitvallen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!