Illustratie © Sarah Delvaux
Opinie, Wereld, Milieu, Politiek - Protos

Enorme wateruitdagingen, wereldwijd én in België

Anno 2018 beschikken miljoenen mensen niet over drinkwater. “In ontwikkelingslanden is er nog heel wat werk, maar de wateruitdagingen spelen zich niet enkel af aan de andere kant van de wereld”, zegt Dries Moorthamers van Protos, een Belgische ngo die rond water werkt.

woensdag 21 maart 2018 14:21
Spread the love

Op 22 maart is het Wereldwaterdag, een dag waarop wordt stilgestaan bij de wereldwijde uitdagingen met betrekking tot drinkwater. Vandaag hebben 844 miljoen mensen geen basisdienstverlening voor drinkwater: ze zijn langer dan een halfuur onderweg om drinkwater te halen, zijn aangewezen op een onveilige put of bron waar ook dieren van drinken, of gebruiken oppervlaktewater uit rivieren, meren of kanalen.

Wie meerdere keren per dag een lange afstand moet afleggen om drinkwater te halen, verspilt tijd. Tijd die niet gebruikt kan worden voor school, gezin of werk. En vuil of besmet water drinken resulteert in ziekte. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat dagelijks ongeveer 1.500 kinderen jonger dan 5 sterven aan diarree, veelal veroorzaakt door een gebrek aan zuiver drinkwater, degelijk sanitair of hygiëne.

Sub-Sahara Afrika hinkt sterk achterop in de race naar een universele toegang tot drinkwater. In landen als Burundi, DR Congo en Madagaskar heeft amper de helft van de bevolking een basisdienst voor drinkwater. Tegen 2030 zou de hele wereld over drinkbaar water moeten beschikken, dat werd door de Verenigde Naties vastgelegd in SDG 6, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor water.

Indirect waterverbruik verminderen

Bij ons – en bij uitbreiding in de hele Westerse wereld – heeft iedereen schoon, drinkbaar water. Vlaanderen is echter een waterschaarse regio: onze watervoorraden zijn beperkt. Vorige zomer kregen Oost- en West-Vlaanderen nog te maken met een ongezien lange droogteperiode, met een historisch laag grondwaterpeil en een tijdelijk oppompverbod als gevolg. Dergelijke situaties zullen zich door de klimaatverandering in de toekomst vaker voordoen.

Duurzaam gebruik is dus aangewezen. Ons direct waterverbruik verminderen is een eerste stap: de kraan dichtdraaien bij het tandenpoetsen, het toilet voorzien van een spaarknop, korter douchen. Maar ons indirect waterverbruik – het water nodig voor de productie van de goederen en diensten die we consumeren – omlaag brengen heeft een veel grotere impact. Zo is de teelt van dierlijke producten zeer waterintensief: om een biefstuk te produceren is 4.000 liter water nodig.

Tellen we het direct en indirect watergebruik samen, dan verbruikt de gemiddelde Belg dagelijks 7.400 liter water, dat is 4.000 liter meer dan de gemiddelde wereldburger. Onze enorme watervoetafdruk heeft niet alleen implicaties voor onze eigen lokale watervoorraden, maar ook voor de waterbeschikbaarheid in de landen waaruit we importeren. Katoen wordt bijvoorbeeld veelal geproduceerd in droge regio’s, maar vraagt wel heel veel water. Dat water wordt opgepompt voor de irrigatie van de katoenplanten, en is dus niet meer beschikbaar als drinkwater voor de inwoners van het land in kwestie. Duurzame, bewuste keuzes in onze aankopen zijn dus erg belangrijk, willen we onze watervoetafdruk verkleinen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!