Opinie - Leen Megens

Waarom wij afhankelijk zijn van vluchtelingen

Eind 2017 zette de regering de extra middelen voor begeleiding van vluchtelingen stop. Dat heeft zowel sociale als psychische gevolgen. Bovendien zien we daarbij steevast de voordelen van deze nieuwkomers voor onze samenleving over het hoofd.

maandag 19 maart 2018 16:28
Spread the love

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk kunnen door deze middelenstop niet langer inzetten op woonbegeleiding en psychosociale begeleiding van vluchtelingen. En dat terwijl – zoals journaliste Kaja Verbeke aanhaalt – psychologische hulp en buurtwerking net cruciaal zijn wanneer de oorlog, helse vlucht en lange asielprocedure wat beginnen te bezinken. Dat is ook wat de CAW’s merken in de praktijk.

Hulpverlener Ronny: “Eenmaal alles geregeld is, komt er een rustpunt. Vaak ervaren mensen dan dat gevoelens over het verleden naar boven komen. Dat moet ook een plaats krijgen. Ik denk dat veel mensen net dan in de problemen kunnen komen. We mogen de begeleiding dus niet te vroeg afsluiten, anders wordt de integratie heel moeilijk.”

Bovendien vergeten we vaak dat die ondersteuning niet alleen voordelen biedt voor de vluchtelingen maar ook voor ons allemaal:

Een ondersteunde vluchteling is vaak een actieve jongeman of vrouw

Natuurlijk mag economisch gewin niet de belangrijkste reden zijn voor vluchtelingenwerkingen. Maar als we toch in harde cijfers moeten denken: een ondersteunde oorlogsvluchteling is veelal iemand op actieve leeftijd met aantoonbaar doorzettingsvermogen en flexibiliteit, meertalig en klaar voor wat positieve afleiding. Op lange termijn kan een ondersteunde vluchteling economisch gezien wel degelijk ‘winstgevend’ zijn voor de samenleving.

Een ondersteunde vluchteling kan jouw buren, leerkrachten, ouders wegwijs maken

Vluchtelingen die bij hun aankomst een warm welkom kregen, kunnen na verloop van tijd taal- of lotgenoten en autochtonen wegwijs maken, onderwijzen of helpen als hulpverlener of vrijwilliger.

Zoals Elmira Erstukajeva van CAW Oost-Vlaanderen vzw: “Ik wens het niemand toe om te moeten vluchten, maar in Hamme voelden we ons wel welkom. De vriendschap en liefde die we meteen kregen van onze buren is onbetaalbaar. Nog altijd ben ik die mensen dankbaar.” Ook in het sociaal werk en de (ouderen)zorg zijn er momenteel handen te kort.

Een ondersteunde vluchteling zorgt mee voor harmonie in de samenleving

Ten derde leidt hulp of ondersteuning vaak tot harmonie, omdat je zo onveilige leef- en arbeidsomstandigheden voorkomt en frustraties geen kans geeft. Omgekeerd kan er door gebrek aan begrip of ondersteuning mogelijk teleurstelling of frustratie groeien bij mensen die net een oorlogssituatie, lange tocht en even lange administratieve procedure voor de kiezen kregen.

Kortom: Andermans tevredenheid of leed helpt of raakt je op financieel, sociaal en maatschappelijk vlak. En omgekeerd. Of je dat nu wilt of niet. Daarom loont het altijd om te investeren in de mensen waarmee je samenleeft.

Leen Megens, stafmedewerker CAW Groep vzw

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!