minister Vandeurzen
Renzo Clevers

Even geduld, er zijn nog 14.000 wachtenden voor u

Beste minister Vandeurzen. Mogen wij je iets vragen?

dinsdag 13 maart 2018 17:16
Spread the love

Bij de start van de regering Bourgeois in 2014 heeft men de zorgpremie verdubbeld van €25 naar €50 en vanaf dit jaar is dit terug gestegen naar €51.

Terug een grote hap uit het budget van veel mensen, maar solidair als de Vlaming is, betalen we dit zonder morren. Het gaat dan ook over middelen die ingezet worden voor de zorg van mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen in een rust- en verzorgingstehuis, jongeren in kwetsbare situaties, personen met een beperking, …

Wanneer het gaat over goede en kwalitatieve zorg, is de Vlaming wel degelijk bereid om zijn/haar steentje meer dan bij te dragen.

Het kan dan ook niet anders dan dat we sinds het optrekken van deze zorgpremie grotere budgetten ter beschikking hebben en dat we hiermee betere zorg kunnen garanderen. Dat de wachtlijsten in zowel jeugdzorg als de zorg bij personen met een beperking weggewerkt worden, dat de rust- en verzorgingstehuizen nieuw personeel aanwerven zodat onze ouderen de zorg krijgen dat ze verdienen. Kortom dat iedereen de zorg verdient die hij/zij nodig heeft.

Helaas, met wat knip- en plakwerk bent u erin geslaagd om de budgetten te laten krimpen. Waar zijn deze budgetten dan heen? Volgens mij weet u het antwoord zelf niet meer.

Het is dan ook een open deur intrappen als ik zeg dat deze budgettaire hocuspocus veel mensen de dieperik instort.

In 2017 waren er nog 14.000 personen met een beperking aan het wachten op een persoonsvolgend budget. En het wachten duurt zeer lang want tegenwoordig is een wachttijd van zo’n 2 à 3 jaar eerder de regel dan de uitzondering.

Al deze personen horen steeds hetzelfde riedeltje: “onze excuses maar er zijn nog 14.000 wachtenden voor u.”

14.000 mensen die wachten op een persoonsvolgend budget waarmee mensen zelf de ondersteuning kunnen bepalen, volgens hun specifieke noden. Ondersteuning die ze vandaag niet krijgen omdat onze regering weigert om voldoende middelen hiervoor vrij te maken. Dit is een rijke regio als Vlaanderen onwaardig.

Ook de jeugdhulp is in hetzelfde bedje ziek. Daar zagen we in 2016 een kleine 5000 jongeren op een wachtlijst staan. 5000 jongeren met een dringende hulpvraag, waar niets mee gedaan wordt.

Ook hier hetzelfde riedeltje: “Onze excuses maar er staan nog 5000 wachtenden voor u.”

Deze cijfers tonen aan dat we vijf voor twaalf al even gepasseerd zijn en dat het hoog tijd is voor actie. Dat iedereen zorg op maat krijgt en wel meteen. Geen duizenden wachtenden meer voor u, maar meteen actie. Garandeer de zorg voor alle mensen die dit nodig hebben, in de eerste plaats de mensen met de grootste zorgvraag maar vergeet zeker ook de anderen niet. Want elke dag dat iemand moet wachten op de juiste zorg, wordt de problematiek groter en groter.

Uw partij, minister Vandeurzen, zegt al even het sociale gelaat te zijn van deze regering. Niemand is beter op zijn plaats om deze woorden om te zetten in daden als u. Maak eindelijk werk van deze zorggarantie zoals omschreven staat in uw beleidsnota. Sla op tafel voor meer middelen, ga aan de slag en toon uw sociale gelaat.

Er zullen u zo’n 19.000 wachtenden zeer dankbaar zijn.

Renzo Clevers

Bestuurslid Jongsocialisten

Begeleider in een voorziening voor personen met een beperking

take down
the paywall
steun ons nu!