Bron: Pixabay
Opinie, Samenleving, Politiek, België - ACOD Onderwijs Brussel

Vrije schoolkeuze versus vrije taalkeuze

Als actief lid van de Brusselse LOP’s basisonderwijs en secundair onderwijs zijn wij erg blij dat minister van onderwijs Hilde Crevits een Centraal Aanmeldingsregister (CAR) wil ontwikkelen voor heel Vlaanderen. Wij hopen dat dit zo opgebouwd wordt dat de toewijzing van de eerste schoolkeuze, zoals het nu in de Brussel gebeurt, maximaal gegarandeerd blijft.

donderdag 8 maart 2018 15:23
Spread the love

Naar een Centraal Aanmeldingsregister

Het is een oplossing voor de fysieke wachtrijen en is ook een gedeeltelijke oplossing voor de virtuele wachtrijen, als men er dubbele inschrijvingen mee kan vermijden. We stellen immers ieder jaar vast dat ouders hun kind in verschillende scholen inschrijven, waardoor ze verschillende plaatsen bezet houden en honderden ouders nodeloos in een toestand van onzekerheid verkeren. Bovendien maakt het de schoolbesturen en personeel moeilijk om het schooljaar op een pedagogisch verantwoorde wijze op te starten.

Een CAR moet dan ook zo uitgebouwd worden dat dubbele inschrijvingen uitgesloten zijn. Bij de ontwikkeling van de software voor het CAR moet communicatie met de software van de scholen mogelijk gemaakt worden, zodat men alle voor de school belangrijke gegevens downloaden.

Hierdoor zullen ouders en scholen gegevens geen tweede keer moeten opvragen. Dit wekt bij de ouders onbegrip op en doet de taakbelasting in de scholen toenemen.

Nood aan capaciteitsverhoging

Dankzij de monitoring van het Brusselse LOP basisonderwijs weten we dat – ondanks de capaciteitsverhoging – 100 tot 200 kinderen nergens terug te vinden zijn, niet in het Nederlandstalig en niet in het Franstalig onderwijs.

Wij zijn het dan ook volledig eens met Patrick Delbaere: er is nood aan een aangepast financieringsmechanisme dat rekening houdt met de bouw- en renovatienormen die door de verschillende regeringen opgelegd worden. Er is extra geld nodig, niet alleen voor nieuwe schoolgebouwen, maar ook voor het onderhoud en de renovatie van de bestaande schoolgebouwen, zodat ook die voldoen aan de bouw- en veiligheidsnormen.

Ook voor de gewesten is een rol weggelegd: zij moeten dringend werk maken van een versoepeling van de procedures voor het verkrijgen van een bouw- en/of verbouwingsvergunning. Iedereen is het erover eens is dat elk kind recht heeft op een plaats in een school op basis van de vrije schoolkeuze en taalkeuze van de ouders.

Tot onze verbazing stellen we echter vast dat ideologische en politieke argumenten gebruikt worden om het bouwen en verbouwen van scholen tegen te gaan. Het wordt hoog tijd dat in deze materie het algemeen belang weer voorrang krijgt op individuele en politieke belangen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!