Bron: Pixabay
Analyse, Nieuws, Wereld, Economie, Samenleving, Politiek - Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Kans dat vrouwen werken nog steeds kleiner dan voor mannen in meeste delen van de wereld

Vrouwen nemen minder deel aan de arbeidsmarkt en lopen meer kans op werkloosheid in de meeste delen van de wereld, blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), gepubliceerd aan de vooravond van Internationale Vrouwendag.

donderdag 8 maart 2018 14:47
Spread the love

Volgens het rapport World Employment and Social Outlook: Trends voor Vrouwen 2018 bedraagt de arbeidsmarktdeelname van vrouwen dit jaar 48,5 procent. Dat is 26,5 procentpunten minder dan bij mannen. Het werkloosheidscijfer voor vrouwen ligt op 6 procent in 2018, ongeveer 0,8 procentpunten hoger dan het cijfer voor mannen. Voor iedere tien mannen met een job zijn slechts zes vrouwen tewerkgesteld.

“Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Ondanks het feit dat er vooruitgang is geboekt en er beloftes zijn gemaakt om deze situatie te verbeteren is er nog een lange weg te gaan“, zei Deborah Greenfield, IAO Adjunct-directeur-generaal voor Beleid.

“We moeten meer doen om deze hardnekkige en onaanvaardbare trend om te buigen, of het nu gaat over de toegang tot werk, loonsongelijkheid of andere vormen van discriminatie. Dit kan door beleidsmaatregelen te nemen op maat van vrouwen, die rekening houden met de onevenredige verdeling van werk, zowel wat betreft het huishouden als zorgverantwoordelijkheden,“ voegde ze toe.

De rijkdom van landen bepaalt in belangrijke mate de verschillen die het rapport aanstipt. Zo zijn de verschillen in werkloosheid relatief klein in de ontwikkelde landen en ligt het werkloosheidscijfer voor vrouwen zelfs lager dan voor mannen in Oost-Europa en Noord-Amerika.

De arbeidsdeelname van vrouwen bereikt stilaan het cijfer voor mannen in veel ontwikkelde landen. De genderkloof in deze landen bedraagt 15,6 procentpunten in 2018 en is het laagst sinds 1990. Ondanks het feit dat de genderkloof diep blijft in een aantal landen – vooral in Zuid-Europa – zal hij naar verwachting kleiner worden tegen 2021.

In de Arabische Staten en in Noord-Afrika ligt de werkloosheid van vrouwen twee keer zo hoog dan bij mannen, en belemmeren de sociale normen betaald werk voor vrouwen.

De verschillen in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen worden kleiner in de ontwikkelende en de ontwikkelde landen, terwijl ze enkel groter worden in de groeilanden. Dit kan echter een weerspiegeling zijn van het feit dat steeds meer jonge vrouwen in deze landen een opleiding genieten, waardoor ze later toetreden tot de arbeidsmarkt.

In 2018 zijn wereldwijd vier keer meer mannen bedrijfsleider en werkgever dan vrouwen. De auteurs zien een dergelijke genderkloof ook in leidinggevende functies. Vrouwen blijven obstakels ervaren wanneer ze een dergelijke positie willen bekleden.

“Hardnekkige uitdagingen en obstakels voor vrouwen verkleinen de kans op economische groei en sociale ontwikkeling. Het dichten van de genderkloof moet een topprioriteit blijven als we gendergelijkheid willen bereiken en vrouwen en meisjes kansen willen geven tegen 2030, besloot Damian Grimshaw, Directeur van het Onderzoeksdepartement van de IAO.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!