Autovrije zondag in Brussel. Bron: Flickr
Opinie, Milieu, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Fietsersbond

Wil de stad Brussel wel meer fietsers?

Vandaag woensdag 7 maart vindt de fietscommissie van de stad Brussel plaats. Op deze bijeenkomst wordt het fietsbeleid van de stad Brussel besproken. Fietsers zitten samen met vertegenwoordigers van de stad Brussel, kabinet Els Ampe en administratie. Door het ontbreken van een uitgewerkte visie en te weinig aandacht voor de inbreng van de fietsers is er van een echte dialoog echter geen sprake. De Fietsersbond stelt samen met GRACQ, Pro Velo en EUCG dan ook de werking van de fietscommissie in vraag.

woensdag 7 maart 2018 17:23
Spread the love

Fietsers worden gehoord maar de stad luistert niet

Voor de fietsers is het duidelijk. Ze worden weliswaar gehoord op deze commissie, maar van een echte dialoog is geen sprake. De Stad brengt de fietsersverenigingen ook onvoldoende op de hoogte van de plannen op fietsgebied.

Opmerkingen en voorstellen worden maar al te vaak genegeerd. De fietsersverenigingen roepen de Stad dan ook op om werk te maken van een echte dialoog.

Gebrek aan respect voor gewestelijke fietsroutes

De fietsers zijn vooral verontrust door het gebrek aan respect dat de Stad toont voor de gewestelijke fietsroutes. Binnen de Vijfhoek zijn deze routes van heel groot belang. De Stad Brussel degradeerde ze meermaals.

Zo kunnen fietsers via de Asstraat de Vijfhoek niet meer binnen, op de Hertogstraat werd een fietspad weggehaald, en fietsers worden sinds kort op de Handelskaai geconfronteerd met gemotoriseerd verkeer, ondanks de verklaringen van de bevoegde schepen die op de fietscommissie van december verzekerde dat deze situatie slechts tijdelijk was.

Stad weigert echte keuzes te maken voor mobiliteit

Met de invoering van de voetgangerszone en het circulatieplan koos de stad ervoor om alle verkeer te concentreren op een aantal smalle en kleine straten. Geen goed idee, zei de fietsersbeweging onmiddellijk. Daar is veel te weinig ruimte, om fietsers, auto’s, vrachtwagens en bussen samen te brengen.

Zo wil de stad iedereen plezieren en durft ze geen doordachte mobiliteitskeuzes maken. Een politiek die uiteindelijk enkel ontevredenen oplevert. Vandaar ook de lauwe ontvangst van de plannen voor de heraanleg van de Zespenningenstraat.

Fietsersverenigingen stellen werking fietscommissie in vraag

De fietsersverenigingen zijn dan ook formeel: “Ons geduld is bijna op. Bij de start van de fietscommissie zullen we de huidige werking ervan in vraag stellen. Daarnaast vragen we dat de Stad stopt met het afbreken van de gewestelijke fietsroutes. Meer respect voor fietsers dat toon je vooral op het terrein, en juist hier schiet de stad schromelijk te kort.”

take down
the paywall
steun ons nu!