Bron: RoSa
Aankondiging, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Gent -

Mars tegen seksisme in Gent

Vorig jaar stapten 600 Gentenaars mee in een eerste Mars Tegen Seksisme, georganiseerd door campagne ROSA. Toen was het de enige manifestatie in het land. Dit jaar werd het initiatief uitgebreid naar andere steden waaronder Antwerpen, Brussel en Luik. We verwachten dat de manifestatie in Gent nog steeds de grootste van het land zal zijn.

woensdag 7 maart 2018 16:59
Spread the love

Dankzij de moedige publieke getuigenissen tijdens de #MeToo beweging valt het niet meer te ontkennen: seksisme zit nog steeds diep ingebakken in onze samenleving. Dagelijks seksisme is alomtegenwoordig en is het resultaat van structurele ongelijkheid. Gelijkheid voor de wet tussen man en vrouw heeft geen komaf gemaakt met veel structurele vormen van discriminatie, zo blijkt onder andere uit de aanhoudende loonkloof. Ook voor de LGBTQI+gemeenschap is formele gelijkheid onvoldoende om geweld en discriminatie op basis van geaardheid en genderidentiteit tegen te gaan.

Emilie Vanmeerhaeghe (Medeoprichtster Campagne ROSA):

“We hebben nood aan sterke openbare diensten voor sterke vrouwenrechten. De besparingen op openbare diensten treffen vrouwen extra hard. De meerderheid van de werknemers in de sector zijn vrouwen. Diensten die niet meer door de gemeenschap worden voorzien, komen terug bij het gezin en dus vooral bij vrouwen terecht: kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg. Omdat vrouwen de meeste zorgtaken op zich nemen, komen ze ook moeilijk aan de vereiste loopbaan van 42 jaar voor het recht op een volwaardig pensioen. Daarom verzetten we ons tegen elke afbouw van openbare diensten, gezondheidszorg en sociale zekerheid.”

Mai Vermeulen (Medeoprichtster Campagne ROSA en verantwoordelijke voor de scholierenwerking van Campagne ROSA): 

“De ‘Rich meet Beautiful’ reclamecampagne toont de perverse effecten van een asociaal beleid. Een groeiende kloof tussen arm en rijk, verhoogde inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs, lagere lonen voor jongeren, duurdere huisvesting … zijn allemaal redenen waarom meer en meer jongeren hun seksualiteit verkopen. De oorzaak ligt bij het beleid van alle traditionele partijen dat de rijkste 0,1 procent dient. Daarnaast worden we van jongs af aan bestookt met geïdealiseerde beelden van het vrouwenlichaam via porno, reclame en cosmetische industrie om allerhande zaken te verkopen. Dit reflecteert zich in een onzekerheidsgevoel onder jongeren, en geeft verwrongen ideeën over sociale relaties onder jongeren.Wij willen niet enkel aanklagen maar roepen op tot actief verzet. ROSA sprak me aan omdat het in haar benadering niet terugvalt op individuele antwoorden op seksisme en weigert de schuld van seksisme bij één bepaalde cultuur te leggen. Ik ben me beginnen engageren bij ROSA omdat het de strijd tegen seksisme verbindt met de strijd tegen besparingen en een socialistisch feminisme op de agenda wilt zetten.” 

Elise Craeghs (Medecoördinator van de Mars Tegen Seksisme):

“De lauwe reacties van vele politici en de afwezigheid van concrete actieplannen om seksisme tegen te gaan, wekken verontwaardiging op. Daarom maken we met de Mars tegen Seksisme van 8 maart terug een dag waarop de strijd voor vrouwenrechten herdacht en gevoerd wordt. Seksisme, zoals racisme, discriminatie van holebi’s, transfobie en alle vormen van discriminatie, dient diegenen die belang hebben bij een verdeel-en-heers-politiek. Door bepaalde groepen een minderwaardige positie in de samenleving toe te schrijven, worden lagere lonen en pensioenen maar ook onbetaald huishoudelijk werk gerechtvaardigd én wordt een onderdanige houding opgelegd. Vrouwen en mannen over de hele wereld pikken dit niet langer. We willen een andere samenleving, waar de noden van de grote meerderheid voorop staan en niet de belangen van een kleine minderheid.”

 

De Mars verzamelt om 19u30 onder de stadshal van Gent, waar enkele korte speeches gegeven worden. Vervolgens vertrekken wij in een parcours door Gent met slogans, vlaggen, spandoeken en pancartes. De mars eindigt in het auditorium 5 (Jeanne Wiemer), Blandijnberg 2, waar speeches gegeven worden en een open micro zal voorzien zijn, met o.a. Chris Reniers (voorzitster ACOD – de centrale van werknemers in de openbare diensten bij het ABVV) en Mai vermeulen (verantwoordelijke voor het scholierenwerk van Campagne ROSA).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!