Bron: Sander Claessens
Fotoverslag, Samenleving, Politiek, België, Lokaal -

Mars door Leuven voor mensenrechten en tegen racisme

Nu Francken op 6 maart opnieuw naar Leuven komt, willen mensen hem nogmaals laten horen dat er in hun stad geen plaats is voor een politiek die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B-burgers creëert, de mensen door racisme laat verdelen en het middenveld monddood probeert te maken. Daarom zijn ze de avond ervoor, maandag 5 maart, met een honderdtal de straat op gekomen; om verder te bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen de koude politiek van Francken.

dinsdag 6 maart 2018 15:12
Spread the love

“Dit Plan vormt een intimidatiemiddel op grote schaal en verheft de angst en stigmatisering tot algemeen beleid.” Zo omschrijven Brusselse vzw’s het Kanaalplan van de regering. Globe Aroma, dat werkt rond kunstprojecten met vluchtelingen, ondervond dit recentelijk aan den lijve waar 20 politiemannen met matrakken binnenvielen. Het toont aan in welke richting men wil gaan met het wetsvoorstel om woningen binnen te kunnen vallen van mensen.”

“Het voorstel om zomaar woningen te mogen binnenvallen is overigens in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) die de onschendbaarheid van de woning garandeert, behalve wanneer er een dreiging is voor de nationale veiligheid. Maar mensenrechten vormen voor Francken een obstakel dat aan de kant moet worden geschoven. Uit het fameuze Soedan-rapport blijkt duidelijk dat artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet gerespecteerd wordt, omdat het risico op foltering niet geval per geval wordt nagegaan voor men mensen terugstuurt.”

“Theo Francken tracht verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter te kunnen heersen, ten koste van de zwaksten in de samenleving. Met een visual over hoeveel een “niet-westerse”-migrant gedurende heel zijn leven kost, verspreidt de N-VA het idee dat het de migranten zijn die onze sociale zekerheid bedreigen. Dat terwijl het net het besparingsbeleid van de N-VA zelf is dat de sociale zekerheid in gevaar brengt. Waar leidt de logica die de waarde van een mensenleven afmeet aan haar kost ons naartoe?”

“Maar met elke stap die Francken zet, groeit ook het verzet. In Leuven betoogden wij begin oktober met 500 studenten om de politiek van Francken te veroordelen en te pleiten voor een sociaal alternatief. In Antwerpen deden in november 300 studenten hetzelfde. Half januari kwamen er 8.000 mensen op straat in Brussel. Kort daarna vormden 2.000 mensen een mensenketting rond het Maximiliaanpark om een razzia van de politie te verhinderen. Ook de politie van Brussel Stad en Schaarbeek weigeren nu zulke opdrachten uit te voeren.”

“Nu Francken op 6 maart opnieuw naar Leuven komt, willen wij hem nogmaals laten horen dat er in onze stad geen plaats is voor een politiek die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B-burgers creëert, de mensen door racisme laat verdelen en het middenveld monddood probeert te maken. Wij blijven bouwen aan een tegenstroom, aan een samenleving met gelijke rechten voor alle burgers. Een samenleving waar naar het middenveld geluisterd wordt. Wij willen nog steeds een solidair alternatief van een actieve vredespolitiek, een ambitieus klimaatplan, meer ontwikkelingshulp en een actief anti-racisme beleid. Daarom zijn wij maandag 5 mei in Leuven de straat op gegaan; om verder te bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen de koude politiek van Francken.”

Deze mars wordt ondersteund door:

– ABVV Vlaams-Brabant
HART BOVEN HARD LEUVEN
solidarityforall.be
VictoriaDeluxe Vzw
Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice
Amitié Sans Frontières / Vriendschap Zonder Grenzen
Globe Aroma
– ACOD Cultuur
– VLOS vzw
Kif Kif Beweging
Vrede vzw
Comac Studenten
PVDA Vlaams-Brabant
Furia
Movement X
Intal Globalize Solidarity
Actief Linkse Studenten & Scholieren
– Guy Gypens (directeur Kaaitheater)
– Lieven De Cauter (cultuurfilosoof RITCS en KU Leuven)
Ludo De Witte (auteur)
– Karel Arnaut (Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden, KU Leuven)
– Nadia Fadil (Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden, KU Leuven)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!