Bron: Flickr
Opinie, Nieuws, Milieu, Politiek, België, Lokaal, Antwerpen - Wim Van Hees

De ontdieseling van het personenwagenpark

VZW Ademloos werd op 4 maart 2008, tien jaar geleden dus, aan de pers voorgesteld. De bijdrage van medeoprichter Dr. Guidio Verbeke eindigde met: “Zwijgen is geen optie voor een medicus.” Inspraak was geen sterke traditie in grote verkeersdossiers in ons land. Men sprak wel over dreigende mobiliteitsinfarcten maar niet over ‘evidence based’ medische infarcten. Hiervoor moest door Ademloos c.s. eerst op 18 oktober 2009 een volksraadpleging gewonnen worden.

dinsdag 6 maart 2018 17:16
Spread the love

Ook daarna bleven de relaties tussen overheid en burgers ‘hoekig’. Men sprak liever van een conflictmodel dan in dialoog te gaan. Dit veranderde met de aanstelling van Alexander Dhooghe, de leefbaarheidsintendant op 1 januari 2016. Op 15 maart 2017 leidde dit tot het ondertekenen van het Toekomstverbond. Het functioneren van zo’n nieuw verbond in zo’n complex dossier is niet meteen evident. Bijna exact één jaar later bestaat het nog dankzij de inspanningen van velen. Maar een succesgarantie is dit natuurlijk (nog) niet. Ademloos behoudt haar aandeel in dit gebeuren.

Maar wij staan na 10 jaar ook voor de vraag: Ademloos quo vadis?Wij concluderen dat de verkeersgebonden gezondheidsproblemen massaal blijven. Niet omdat de wetenschappelijke inzichten ontbreken. Wel omdat de vertaling naar gewenst gedrag veel te traag verloopt. De Amsterdam Norm is een verhelderend voorbeeld. Deze wet decreteert dat er geen openbare gebouwen meer mogen worden opgericht binnen een straal van 300 meter van rijkswegen. Met onmiddellijke ingang. In Nederland, binnen twee jaar na een grondig wetenschappelijk onderzoek door professor James Gauderman in L.A. Tien jaar later vindt u in heel België nog geen spoor terug van deze wet, hoewel de ondersteunende wetenschappelijke gegevens verveelvoudigd zijn. En hoewel de medische kosten van luchtvervuiling op basis van OESO-gegevens 17 miljard euro bedraagt, waarvan 8,5 miljard euro jaarlijks verkeer gerelateerd zijn.

Het is tenslotte een verworven inzicht dat de belangrijkste oorzaak van kwaadaardige emissies dieselbrandstof is. Daarom legden wij deze onderzoeksvraag neer bij VITO: “Wat gebeurt er met de Antwerpse verkeersemissies indien de personenwagens met diesel vervangen worden door vergelijkbare auto’s met andere brandstoffen medio januari 2020.”

Deze effecten blijken zo groot te zijn, dat wij hebben besloten dat de eerste campagne van ons huidige 11e jaar gericht zal worden op het definitief versnellen van de ontdieseling van het personenwagenpark. Ter illustratie, de emissies NOX zouden met 48 procent dalen en die van elementair carbon (dieselroet) met 46 procent. Er bestaat dus geen efficiëntere manier om de sanering van de Vlaamse lucht aan te pakken. 

6 maart starten wij hierover een laagdrempelige campagne op sociale media. 7 maart presenteren wij o.m. dit programma op onze 24ste Horta-avond. Deze nieuwe campagne plaatst zich in een breed gedragen internationale beweging die hoofdzakelijk stedelijk van origine is. Het is evenwel onze overtuiging dat de gewenste effecten in België maar mogelijk zijn door een politieke besluitvorming die o.i. minstens gewestelijk zou moeten zijn. Wij zullen hiervoor de nodige politieke contacten leggen vanaf 8 maart. 

Wij zullen ook een beroep doen op het brede maatschappelijke terrein om deze campagne te versterken. Deze plaatst zich overigens midden in de strijd voor het indijken van de dreigende klimaatveranderingen. Natuurlijk werken we ook samen met het middenveld waarmee we inmiddels vertrouwd zijn. Greenpeace behoort daar vanaf dag 1 bij.

Wim van Hees is voorzitter Ademloos

take down
the paywall
steun ons nu!