Bron: Pixabay
Oproep, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Antwerpen - Fietsersbond, OVK, Rondpunt vzw

Verkeersveiligheid voor fietsers in Vlaanderen blijft achterop hinken

Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk: zware tol voor fietsers op Vlaamse wegen. Fietsersbond, Ouders van Verongelukte Kinderen en Rondpunt vzw doen een oproep en stellen concrete acties voor.

maandag 26 februari 2018 18:01
Spread the love

Naar aanleiding van het dodelijke fietsongeval op de Antwerpsesteenweg in Oostakker (Gent), hebben wij voor de zoveelste keer een herkenbaar patroon zien gebeuren: eerst lijkt niemand verantwoordelijk te zijn, meteen gevolgd door een rondje zwartepieten met tenslotte als zaligmakende finale: nieuwe financiële middelen om de zwarte punten eindelijk aan te pakken.

Het aantal fietsdoden blijft jaar in jaar uit jammer genoeg niet dalen: tussen 50 en 60 fietsers verliezen ieder jaar het leven op onze wegen. Dat is er één per week.

Dit ongeval is het voorspelbaar gevolg van een keuze, met name de keuze om voorrang te geven aan autodoorstroming ten nadele van fietsveiligheid. Het overgrote merendeel van onze kruispunten zijn inderdaad nog steeds ingericht om autodoorstroming te bevorderen. Wanneer fietsers diezelfde wegen moeten gebruiken of kruisen, leidt dit onvermijdelijk tot conflicten. Veilig is anders.

De Fietsersbond, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK vzw) en Rondpunt vzw roepen daarom alle politici en verantwoordelijken op om dringend een duidelijk, helder en leesbaar antwoord te krijgen op de vraag die bij vele fietsers leeft: waarom krijgt veilig fietsen geen voorrang krijgen op de doorstroming van de auto in onze mobiliteitscontext?

Het debat in Ter Zake van 22/02 was helder en fair: de minister wordt geloofd omwille van genomen inspanningen en inzet. De minister heeft gelijk als hij het over procedure overkill heeft. Vandaar onze oproep aan het Vlaams Parlement en alle politici om dit aan te pakken en te verbeteren. Maar de daden om met evenvéél slagkracht de cijfers van fietsdoden naar beneden te krijgen ontbreken. Het gaat al jarenlang véél te traag.

De ondertekenaars van deze oproep willen op korte termijn concrete acties zien op het terrein. Dat de procedures veel tijd vragen om kruispunten ten gronde aan te pakken, beseffen we vanuit onze werking maar al te goed. Maar toch weten wij dat er op korte termijn ook oplossingen mogelijk zijn om concrete stappen in verkeersveiligheid en fietsveiligheid te zetten. Elk leven telt.

Professor Willy Miermans stelde in de Standaard van 22 februari het volgende voorop: “Veiligheid ernstig nemen, betekent absolute snelheidsverlaging, geen afslagstroken, geen bypasses. En verkeerslichten zo regelen dat ze echt conflictvrij zijn. Dat een fietser nooit geconfronteerd wordt met afslaande wagens.” De kennis om kruispunten 100% conflictvrij te maken bestaat.

Vandaar onze concreet voorstellen: zet nu, op korte termijn, de aangekondigde extra middelen in om snelle en misschien zelfs generieke oplossingen mogelijk te maken:

  • Conflictvrije verkeerslichten regeling waar fietsers rechtdoor kunnen zonder dat op hetzelfde moment wagens rechtsaf kunnen.
  • Vierkant groen invoeren.
  • Lichtenregelingen aanpassen op maat van veiligheid eerder dan op vlak van doorstroming.

Alleen zo zullen er op korte termijn minder slachtoffers vallen en naastbestaanden zijn die met vreselijke verlieservaringen te maken hebben. Iedere week red u één leven.

De Fietsersbond (Mikaël Van Eeckhoudt), OVK vzw (Koen Van Wonterghem) en Rondpunt vzw (Paul Duré) * engageren zich om samen met de andere mobiliteitspelers de dynamische lijst van zwarte punten meeup to date te houden en mee te zoeken naar ingrijpende veranderingen. Maar neem nu actie.

 

*Rondpunt vzw steunt deze oproep omdat zij te vaak geconfronteerd worden met het verborgen leed dat een verkeersongeval veroorzaakt, niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor de vele andere mensen in zijn of haar omgeving. Dit leed wordt nog erger als blijkt dat er niets ondernomen wordt om “hun” ongevalsplaats veiliger te maken. 

take down
the paywall
steun ons nu!