Foto: Helenka Spanjer
Verslag, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, Cultuur, België, Lokaal, Brussel -

Vakbonden ACV en ABVV versterken verzet tegen huidig migratiepolitiek

Al 10 dagen zitten Mounir en Jiyed opgesloten in het Repatriëringscentrum 127 bis in Steenokkerzeel. Zij zijn twee van de zeven die tijdens de inval bij Globe Aroma waren gearresteerd. De andere vijf zijn al vrijgelaten, maar wel met het bevel om het land te verlaten. Een breed front is opgestaan tegen deze migratiepolitiek. En ook de vakbonden ACV en ABVV hebben zich bij het verzet aangesloten. Ze posten voor het Justitiepaleis in Brussel, waar vandaag het dossier van de twee mannen voorkomt.

maandag 19 februari 2018 19:24
Spread the love

“Het hangt allemaal af van de raadkamer, of Mounir en Jiyed vrijkomen”, vertelt de advocaat Vincent Lurquin, die de twee mannen verdedigt. “Die beslist niet of de twee al dan niet vrijkomen, maar gaat na of de motivering die in hun uitwijzingsbrief staat juridisch correct is. Deze moet conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn.”

Gebeurde feiten in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Want “het feit dat ze zijn aangehouden zonder te weten wie ze heeft aangehouden en waarom, is al in strijd met de EVRM”, zegt Lurquin. “Hetzelfde geldt voor het feit dat Mounir al jaren wacht op een uitspraak in beroep en deze steeds maar niet krijgt.”Advocaat Vincent Lurquin, die de zaak van Mounir en Jiyed verdedigt. Foto: Helenka Spanjer

Jiyed is kunstenaar en was actief bij Globe Aroma, Mounir was daarnaast ook een actieve militant bij het comité van werknemers met en zonder papieren van ACV-Brussel. Mounir kwam in 2006 in België en werkte van 2008 tot en met 2012 voor een onderaannemer in de schoonmaaksector van de Anderlechtse Haard. Hij diende een regularisatiedossier in volgens de procedure van 2009 en ontving daarop een positief antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken in december 2011. Zijn werkgever maakte echter misbruik van de achterpoortjes in de wetgeving om hem uit te buiten en te doen werken in omstandigheden die in strijd zijn met de sociale wetgeving. Daar werd Mounir de dupe van die toen de mogelijkheid verloor om zijn verblijf te regulariseren.

Het ACV heeft dit dossier in 2013 ingediend in de zaak van de economische uitbuiting. En dat is dus nog steeds lopende voor de arbeidsrechtbank. 9 maart 2018 zou Mounir daar juist met zijn dossier moeten verschijnen. Hij wacht dus al 5 jaar. En al 9 jaar op een beslissing ten gronde. “Hier is sprake van het principe van billijke vertraging”, stelt Lurquin. “Daarom houden we vandaag het hele verhaal tegen het licht van de EVRM om aan te tonen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden.”Foto: Helenka Spanjer

Burgemeester van Brussel is intern onderzoek gestart naar Globe Aroma-inval

Bekend is volgens Lurquin dat er bij de Globe Aroma-inval zowel Brusselse als federale politie betrokken waren. Ook is bekend dat er sociale inspectie aanwezig was. “Maar”, zegt Lurquin, “zelfs de burgemeester van Brussel is een intern onderzoek gestart om erachter te komen wat er precies gebeurd is. Hij was dus niet eens op de hoogte. We willen weten waarom ze besloten hebben om bij Globe Aroma de mensen zonder papieren aan te houden.”

ACV-Brussel: “De arrestatie van een militant en een artiest roept heel wat vragen op. Dat is duidelijk een stap te ver en een inbreuk op het recht om samen te komen en zich artistiek uit te drukken.”Foto: Helenka Spanjer

Politiecontroles zijn voor vele Molenbeekse organisaties niet vreemd sinds Jambons Kanaalplan twee jaar geleden van start is gegaan. Intussen zijn meer dan 1.600 Molenbeekse vzw’s onder de loep genomen. Dat Globe Aroma daar nu bij hoort, een grotere, meer bekende Brusselse vzw, heeft ervoor gezorgd dat er een breed front is opgestaan die zich verzet tegen de huidige migratiepolitiek. Vele vzw’s binnen zowel de sociale als de culturele sector hebben zich bij de strijd van ngo’s, die dagelijks met sans papiers werken, samengevoegd. En nu hebben dus ook vakbonden zich bij deze strijd aangesloten.

“Het is hoopgevend om te zien dat we vanuit verschillende sectoren, allemaal hetzelfde eisen”, vindt Paola Peebles Vlahovic, beleidsmedewerker van ABVV-Brussel. “We zien dat er een grote verontwaardiging groeit, omdat de staat niet voldoet aan zijn fundamentele verplichtingen rond mensenrechten en migranten gewoon op straat laat. Dat is verschrikkelijk. Een burgerplatform moest ontstaan om de mensen in Brussel ’s nachts een dak boven het hoofd te bieden. De huidige federale regering zet telkens een stap verder in de schending van mensenrechten. De verontwaardiging hierover is zo groot dat we hopelijk vanuit de verschillende sectoren meer en meer samenkomen om een radicaal ander beleid te eisen én te krijgen.”Foto: Helenka Spanjer

Dagelijkse bezetting bij de Wetstraat

Als Mounir en Jiyed vandaag of morgenochtend niet worden vrijgelaten dan starten de vakbonden met dagelijkse sit ins op het Kunst-Wet-kruispunt bij de Wetstraat om de vrijlating te eisen. Ook mag de eerste minister Charles Michel dan een brief verwachten waarin de verantwoordelijken van de twee grote vakbonden om een ontmoeting vragen om in persoon een radicale verandering te eisen van het beleid ten aanzien van migranten.

Ayla Serbest, woorvoerder van ACV-Brussel: “Mensen hebben het recht zich te verenigen in een vzw en om lid te worden van een vakbond. En daarom vechten we voor ze vandaag.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!