(foto wittewoede.be)

Personeel zorginstellingen krijgt steeds vaker te maken met agressie

Agressie - fysiek en verbaal - blijkt dagelijkse kost voor de werknemers van de zorginstellingen van de Broeders van Liefde. Volgens de vakbond kan dat probleem enkel gecounterd worden met meer personeel.

maandag 19 februari 2018 18:17
Spread the love

Dat te weinig personeel in de zorgsector leidt tot haastwerk, stress en burn-outs is na alle reportages en artikels stilaan bekend. Maar de orthopedagogische instellingen van de Broeders van Liefde kaarten een minder zichtbaar probleem aan. “Meer dan de helft van de arbeidsongevallen bij het personeel vindt zijn oorzaak in agressie en geweld door cliënten”, klinkt het bij de christelijke vakbond LBC-NVK. Het gaat om slagen, bedreigingen, verwijten en beschadigde auto’s of ander persoonlijk materiaal.

Om dat aan te klagen wordt de komende maanden afwisselend in elke instelling actie gevoerd. Maandag was de instelling St. Jozef in Gent aan de beurt. De hele dag vatten werknemers post aan de hoofdingang. Er werden ook drukbijgewoonde personeelsvergaderingen georganiseerd.

“Als een politieagent een stamp krijgt, komt dat meteen in de pers en als dat een paar keer na elkaar gebeurt, dan staat het hele land in rep en roer. Ook geweld in een ziekenhuis krijgt sneller aandacht. Bij ons gebeurt het echter achter gesloten muren. Het is verborgen miserie”, verklaart vakbondsafgevaardigde Paul De Crop waarom de acties begonnen bij de orthopedagogische instellingen.

“De busbegeleiders waren de eersten die klaagden over de toenemende agressie. Maar uit de getuigenissen van het personeel merkten we dat dezelfde problemen bestaan bij de leefgroepen en de klassen”, zegt De Crop.

Bij de instellingen is er een elektronisch meldpunt waar slachtoffers incidenten kunnen rapporteren. “Maar collega’s zeggen ons dat ze daar het nu niet meer van inzien. Op de duur verliezen we weer een hoop tijd door al die meldingen en komen we nog meer handen te kort”, zegt De Crop.

Omgaan met kwetsbare en geschonden jongeren is natuurlijk net de taak van het personeel van de instellingen. “Wij beseffen als geen ander dat het omgaan met moeilijk en zelfs grensoverschrijdend gedrag bij onze opdracht hoort. Maar we moeten wel de middelen krijgen om dat te doen. Met de huidige personeelsomkadering botsen we op de grenzen en kunnen we onvoldoende antwoorden op de almaar schrijnender en complexere situaties”, zegt De Crop.

De vakbond ging al een verlanglijstje afgeven aan de betrokken ministers. Kleinere leefgroepen, kleinere klassen, voldoende collega’s en aangepaste infrastructuur. De actie is niet gericht tegen de directie van de instellingen. “Die zijn zelf vragende partij. Zij willen ook dat hun personeel in veilige omstandigheden werkt”, zegt De Crop.

Bij de Vlaamse regering krijgen de instellingen voorlopig weinig gehoor. De acties lopen nog tot juni.

take down
the paywall
steun ons nu!