Bron: Globe Aroma
Opinie -

Verenigingen als vrijplaatsen: garanties nodig

Vorige vrijdag viel de politie de Globe Aroma binnen, een kunstenhuis in het centrum van Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. De zogenaamde routinecontrole was intimiderend, er werd naar papieren en gsm’s gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit onze bezorgdheid over het realiseren van grondrechten voor iedereen, stellen wij hardop de vraag waartoe deze aanpak diende. We vragen ook garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen.

vrijdag 16 februari 2018 11:06
Spread the love

De vraag waarmee wij als middenveldorganisaties blijven zitten na vrijdag blijft:  waarom was een dergelijke gespierde politie-inval nodig? Verenigingen zoals Globe Aroma, zijn erkend en gesubsidieerd door de verschillende overheden en worden gecontroleerd door diezelfde overheden. Er is met andere woorden transparantie naar de overheid over de activiteiten en de betrokkenen. Een gelijkaardige vraag stelden we ons ook al toen de politie enkele weken geleden binnenviel bij verschillende andere Brusselse verenigingen en organisaties. De actie bij Globe Aroma zou kaderen binnen het Kanaalplan dat tot doel heeft om terrorisme te bestrijden. Wij staan vanzelfsprekend achter het controleren van schimmige vzw’s die een rol spelen in terrorisme of criminele activiteiten. Maar in plaats van gerichte controles uit te voeren waar nodig en vertrouwensbanden te smeden waar mogelijk, gebruikt de overheid de tactiek van het sleepnet. De schade die onschuldige mensen en organisaties met deze aanpak oplopen, is enorm en kon vermeden worden.

Dat de overheid middelen inzet – middelen die tot doel hebben maatschappelijke orde te garanderen en onze rechtstaat te beschermen – om de meest kwetsbaren op te jagen, genereert net het omgekeerde effect: wantrouwen in diezelfde overheid, diensten en hun gebruikte middelen. De “communicatiestrategie van de ontkenning” van Binnenlandse Zaken – “het was geenszins de bedoeling om mensen zonder papieren op te pakken” – is twijfelachtig en voedt het wantrouwen nog meer. Gelukkig kwamen er naar aanleiding van de inval ook verontwaardigde en steunende reacties uit politieke hoek. Brussels minister Pascal Smet reageerde en ook Vlaams cultuurminister Sven Gatz beloofde dit op te nemen met zijn bevoegde federale collega’s.

Disproportioneel

Net zoals bij het wetsontwerp rond woonstbetreding (dat huiszoekingen beoogt bij uitgeprocedeerde mensen zonder papieren) en bij de kraakwet (die het overlevingskraken in leegstaande panden strafbaar maakt), verliezen politici zich in disproportionele maatregelen op de kap van de meest kwetsbaren. Dit gaat in tegen de waarden en principes van onze verenigingen die mensen zonder macht net een stem geven in het publieke debat.

We verwijzen graag naar de bestaande en afdoende middelen die vandaag voorhanden zijn om organisaties te controleren en die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijds respect. Onze organisaties en hun professionele krachten werken volgens strikte ethische en deontologische regels. Wij blijven garant staan voor een kwaliteitsvolle werking waarbij we kwetsbare mensen en het uitoefenen van hun grondrechten centraal stellen. Mochten de bestaande controles niet voldoen, dan horen we dat graag in overleg, niet via gespierde politieacties.

Onze verenigingen zijn plekken waar kwetsbare mensen tot rust kunnen komen, zingeving en waardigheid vinden en zich maatschappelijk kunnen engageren. Daarom vragen we garanties opdat gespierde politierazzia’s zoals die van vrijdag, niet meer kunnen plaatsvinden. Dat organisaties gecontroleerd worden is logisch, maar deze controles kunnen niet gepaard gaan met intimidatie en arrestatie. De bevoegde politici en overheden moeten maatregelen treffen opdat organisaties, die via hun erkenning en subsidiëring gekend zijn bij de overheid, en hun mensen gevrijwaard blijven van zulke acties. Dit soort acties heeft immers nefaste gevolgen voor de maatschappelijke orde en het vertrouwen in de overheden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!