Bron: Wikimedia Commons
Wereld, Samenleving, België -

Oxfam kondigt wereldwijd actieplan aan om misbruik uit te roeien

Een onafhankelijke commissie zal met onmiddellijke bevoegdheid een uitgebreide evaluatie van de praktijken en cultuur van Oxfam uitvoeren, inclusief de behandeling van eerdere gevallen van seksueel wangedrag. Oxfam kondigt tegelijkertijd een breed actieplan aan om beveiligingssystemen in de hele organisatie te versterken en misbruik tegen te gaan.

vrijdag 16 februari 2018 12:56
Spread the love

Het plan werd gisteren goedgekeurd door Winnie Byanyima, executive director van Oxfam International en kreeg de toezegging van alle uitvoerende directeuren binnen de Oxfam-confederatie.

Het uitgebreide pakket maatregelen omvat:

  • Een nieuwe onafhankelijke commissie op hoog niveau over seksueel wangedrag, verantwoording en cultuurverandering, bestaande uit vooraanstaande vrouwenrechtendeskundigen.  Zij krijgen toegang tot Oxfam-gegevens en kunnen Oxfam-personeel, -partners en gemeenschappen die Oxfam wereldwijd ondersteunt, interviewen.
  • De onmiddellijke creatie van een nieuwe wereldwijde database van geaccrediteerde referenten, ontworpen om een einde te maken aan het gebruik van valse, oneerlijke of onbetrouwbare verwijzingen voor voormalige of huidige Oxfam-medewerkers. Oxfam zal pas referenties geven wanneer deze database operationeel is.
  • Een onmiddellijke injectie van geld en middelen in de beveiligingsprocessen van Oxfam:
    – Het aantal mensen dat werkt op veiligheid zal de komende weken verdubbelen.
    – Jaarlijks zal er driemaal zoveel geld voorzien worden voor beveiliging, in totaal 1 miljoen dollar (meer dan 800.000 euro).
    – Een deel van het budget gaat naar een nieuwe, onafhankelijke klokkenluiderslijn die volgende maand zal worden opgezet.
  • Een engagement om de cultuur binnen Oxfam te verbeteren en zo ervoor te zorgen dat niemand wordt geconfronteerd met seksisme, discriminatie of misbruik, dat iedereen, vooral vrouwen, zich veilig voelt om zich uit te spreken, en iedereen duidelijk weet welk gedrag aanvaardbaar is of niet.

Oxfam publiceert intern onderzoek uit 2011

Oxfam verbindt zich ertoe om haar interne onderzoek van 2011 naar personeel dat betrokken is bij seksueel en ander wangedrag in Haïti zo snel mogelijk openbaar te maken, na het nemen van maatregelen die nodig zijn om de identiteit van onschuldige getuigen te beschermen. De namen van de betrokken mannen zijn al gedeeld met de autoriteiten in Haïti.

Stefaan Declercq, voor Oxfam-in-België: “Wat er in en na Haïti gebeurde, is een smet op Oxfam, die ons jarenlang zal achtervolgen, en terecht. We verontschuldigen ons onvoorwaardelijk.”

“Natuurlijk zijn woorden niet genoeg. De Oxfam-raad van internationale directeuren, heeft een actieplan opgesteld. Daardoor verdubbelt het aantal mensen dat instaat voor de beveiliging van de mensen die we helpen. We vragen gerespecteerde vrouwenrechtenexperts om een ??onafhankelijke commissie te leiden die onze operaties grondig zal bekijken en ons zal vertellen wat we moeten veranderen aan onze cultuur en praktijken. En we zijn een nieuwe database aan het opzetten van mensen die geautoriseerd zijn om referenties te geven.”

“De commissie opereert op afstand van Oxfam en bepaalt haar eigen reikwijdte en taakomschrijving. Oxfam levert de middelen die de commissie nodig heeft om haar werk goed te doen, verspreid over de confederatie, inclusief volledige toegang tot dossiers, personeel, partners en gemeenschappen die door de organisatie worden ondersteund. De commissie zal een historisch overzicht creëren van gevallen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Dit rapport zal zo volledig mogelijk zijn en openbaar worden gemaakt.” 

2 prioriteiten voor Oxfam

“Op dit moment zijn er twee prioriteiten voor Oxfam”, zegt Declercq: “het blijven ondersteunen van de miljoenen kwetsbare mensen waarmee we wereldwijd werken en lessen trekken uit de fouten uit het verleden om ervoor te zorgen dat dergelijk misbruik en uitbuiting niet opnieuw gebeuren.”                                                               

“We zijn vastbesloten om gerechtigheid te garanderen voor overlevenden van misbruik en ervoor te zorgen dat iedereen waar we mee werken, evenals onze medewerkers en vrijwilligers, nu en in de toekomst worden beschermd tegen dit soort misbruik.”

“We weten ook dat we deze problemen niet alleen kunnen oplossen. We moeten samenwerken met regeringen, regulators en anderen in de sector om dringende hervormingen door te voeren. We moeten ervoor zorgen dat iedereen die schuldig is aan grove misdragingen, niet in staat is om van de ene organisatie naar de andere te gaan, waardoor meer kwetsbare mensen worden blootgesteld aan risico’s.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!