Tijdingen 13.02.2018

Tijdingen 13.02.2018

Oostende en Vlaanderen, goede dag!

donderdag 15 februari 2018 17:01
Spread the love

Terwijl de wereld verder schijnt te draven krijgen wij onverwacht terug een ferrydienst naar Brexitland.

Terwijl diep in mij zoals in u een angstig conservatisme spookt en in de buitenwereld alleen geld en macht belangrijk zijn …

Is Vlaanderen behoudsgezind? Niet meer dan een ander land. Maar de vrees voor verandering wordt wel sterk aangemoedigd …

Terwijl – excuseer me even dat ik dit ter zijde vermeld – 26 jaar geleden mijn lieve vrouw Godelinda Van Hooreweder stierf ten gevolge van borstkanker en ik nu weet dat door de medische vooruitgang, zij nu zou overleven … Dit terloops.

Nu is de boodschap dat wij moeten rekenen op de vooruitgang om meer levenskansen te krijgen.

Vooruitgang is verandering, maar niet alle verandering is vooruitgang.

Snoeien in de sociale zekerheid is achteruitgang. Verstandige regeringen investeren in het innen van belastingen vooral bij de meerbegoeden en multinationals, best in Europees verband. Ook in integratie van de vreemdelingen, in sociale projecten, in onderwijs (x 2), in onderzoek en ontwikkeling en rendabele economische projecten. We moeten heel nauwkeurig de rechtsstaat ondersteunen en uitbreiden. Ze moeten de bevolking perspectieven geven en ons allemaal eerbiedigen en ontwikkelingskansen geven.

Stefaan Lievens, Oostende

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!