Bron: Globe Aroma
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

ACV eist vrijlating vakbondsmilitant Mounir Tahri na arrestatie bij Globe Aroma

Het ACV klaagt de arrestatie aan van 7 mensen zonder papieren en de buitenproportionele middelen die tijdens die operatie gebruikt werden, afgelopen vrijdag in de socioculturele vzw Globe Aroma. Mounir Tahri, een vakbondsmilitant die reeds vele jaren zeer actief is binnen ACV Brussel, is een van de zeven gearresteerden. Het ACV vraagt de onmiddellijke vrijlating van Mounir Tahri en van Jihed Cheikhe.

donderdag 15 februari 2018 12:01
Spread the love

Vandaag zit hij in het gesloten Repatriëringscentrum 127 bis, samen met Jihed Cheikhe, een Mauritaanse kunstschilder. Ze riskeren allebei het land te worden uitgezet.

Het is verontrustend hoe dergelijke politieoperaties niet alleen het vertrouwen van de publieke opinie in verenigingen en culturele instellingen, maar ook de sereniteit van artiesten en de creatie- en verenigingsvrijheid ernstig ondermijnen. 

Mounir Tahri kwam in 2006 in België aan en werkte van juni 2008 tot december 2012 voor een onderaannemer in de schoonmaaksector voor de Anderlechtse Haard. Hij diende een regularisatiedossier in volgens de procedure van 2009 en ontving daarop een positief antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken in december 2011.

Zijn werkgever maakte echter misbruik van de achterpoortjes in de wetgeving om hem uit te buiten en hem te doen werken in omstandigheden die in strijd met de sociale wetgeving zijn. Mounir Tahri was daar de dupe van en verloor de mogelijkheid om zijn verblijf te regulariseren.

Het ACV heeft een dossier ingediend in de zaak van de economische uitbuiting. Dit dossier is nog steeds lopende voor de arbeidsrechtbank. Het is onaanvaardbaar dat een persoon van wie het dossier nog loopt voor een rechtbank toch al het land wordt uitgezet. 

Het ACV vraagt de onmiddellijke vrijlating van Mounir Tahri en  van Jihed Cheikhe.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!